Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Renovering av Klockargårdskolan

Steg i processen:


  1. Förstudie
  2. Investeringsbeslut
  3. Projektering och planering
  4. Byggnation
  5. Färdig byggnad

Klockargårdskolan i Broaryd ska genomgå en omfattande renovering. Renoveringen inkluderar hela byggnaden där skola, förskola och bibliotek har sina verksamheter. När renoveringen är klar kommer byggnaden att hålla nybyggnadsstandard.

Säkerheten är viktig kring en byggarbetsplats

Det finns strikta arbetsmiljöregler för att skydda både arbetare, vuxna och barn från faror på arbetsplatsen. Det innebär exempelvis att man sätter upp ett staket runt byggarbetsplatsen för att hindra obehöriga från att komma in. Den som befinner sig innanför staketet måste bära skyddsutrustning som exempelvis skyddsskor, varselväst och hjälm. Obehöriga har ej tillträde.

Beslut om utökad kostnadsram

Under kommunstyrelsens sammanträde den 6 september 2023 beslutades det att utöka kostnadsramen för reinvestering av Klockargårdskolan.

I det inledande rivningsarbetet upptäckte entreprenören ytterligare behov av åtgärder än vad som tidigare konstaterats. Entreprenören och kommunens ombud har under juli och augusti aktivt arbetat med att definiera lämpliga åtgärder och planera ett genomförande som ska säkerställa tidsramen. Målet är att leverera en byggnad för skola, förskola och bibliotek i nybyggnadsstandard till sommaren 2024.

När det gäller Hus B (där skola och bibliotek har sina verksamheter) är konstruktionen undermålig på en rad punkter. Bland annat behöver en ny bottenplatta anläggas. Man kommer därför att montera ner befintlig byggnad i sin helhet, anlägga en ny grundkonstruktion och återuppbygga huset i dess ursprungliga form. Vid återuppbyggnaden ska så mycket material som möjligt återanvändas utifrån vad som är lämpligt.

Konstruktionsmässigt är Hus A (där förskola, personalutrymmen med mera inryms) huvudsakligen av god kvalitet men i det inledande arbetet har det definierats ett par ytterligare åtgärder i förhållande till vad som tidigare planerats.

Klart till sommaren 2024

Renoveringsarbetet startade i juni 2023 och beräknas att ta cirka 12 månader.

Arbetet innebär bland annat att fasader rivs samt fuktskadat träregelverk och syllar byts ut. När renoveringen är klar kommer byggnaden att hålla nybyggnadsstandard. Eleverna och verksamheterna kommer att möta nya, ändamålsenliga lokaler.

Idag håller skolbarnen till i befintliga paviljonger som kommer att tas bort när renoveringen är färdig.

Bakgrund

Klockargårdskolan ska genomgå en omfattande renovering. En grundlig undersökning, gjord av RISE (tidigare Statens provningsanstalt), visade att delar av skolbyggnaden är fuktskadad. Renoveringen inkluderar hela byggnaden där skola, förskola och bibliotek har sina verksamheter.

I början av januari 2023 påbörjades arbetet med dräneringen runt skolan. Marken runt byggnaden grävdes ur för att göra ny dränering och dagvatten.

Projektet i korthet

  • Entreprenadkontrakt är skrivet med Bygg Johan AB.
  • När Klockargårdskolan är färdigrenoverad kommer elever och verksamheter möta nya, ändamålsenliga lokaler i nybyggnadsstandard.

Tidplan

  • Renoveringen startade i juni 2023.
  • Arbetet beräknas vara klart till sommaren 2024.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i sommar

Måndag:

08.00-16.00

Tisdag:

08.00-16.00

Onsdag:

08.00-16.00

Torsdag:

08.00-16.00

Fredag:

08.00-16.00

Andra öppettider kan förekomma i samband helgdagar.