1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Detaljplaner

En detaljplan beskriver vad marken får användas till och hur bebyggelsen får se ut inom ett visst område och den är juridiskt bindande.

Du som planerar att utföra något inom en fastighet som förutsätter att en detaljplan ändras har möjlighet att ansöka om planbesked av kommunen.

Läs mer om planprocessen här.

Hitta snabbt

Nyheter