Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Upphävande av del av gällande detaljplan för Isabergstoppen

Steg i processen:


  1. Uppstart detaljplan
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande
  5. Laga kraft

Upphävandeplanens syfte och huvuddrag

Detaljplanen för Isabergsområdet, del av fastigheten Vik 1:94 och Bjärsved 5:40 m.fl. har fått laga kraft den 24 februari 2023. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utvecklingen av befintlig fritidsverksamhet inom området som ett viktigt besöksmål i regionen, genom utökning av befintliga anläggningar samt byggnation av nya. Inom delar av området gäller detaljplan H28 från 2011. Delar av denna detaljplan H28 ska enligt förslaget ersättas med den nya detaljplanen, medan andra delar föreslås upphävas. Motivering för upphävandet är att den gällande detaljplanen är inaktuell och förhindrar en önskad utveckling.

Upphävandeplanen fick laga kraft den 17 juni 2023.

Plankarta Pdf, 3.7 MB.
Planbeskrivning Pdf, 1.9 MB.

PlankartaFörstora bilden

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.