Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Detaljplan för Smålandiaområde etapp 2, i Gislaved

Steg i processen:


  1. Uppstart detaljplan
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande
  5. Laga kraft

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att utveckla området söder om befintligt handelsområde, Smålandia för handels- och bostadsändamål. Detaljplanen möjliggör även placering av en ny lokalgata genom området. Utökning av ytan för befintlig pendelparkering på östra sidan av Norra Nissastigen också prövas.

Planen är inför granskning

Detaljplanen har varit ute på samråd. Inkomna synpunkter hanteras av kommunen i en samrådsredogörelse som tillsammans med reviderade planhandlingar kommer skickas ut för granskning innan planen antas.

Planhandlingar

Plankarta Pdf, 3 MB.

Planbeskrivning Pdf, 10.5 MB.

Plankarta Samrådsförslag för Smålandia etapp 2

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.