Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Detaljplan för Södra industriområdet i Smålandsstenar

Steg i processen:


  1. Uppstart detaljplan
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande
  5. Laga kraft

Syftet med detaljplan för del av Åtterås 19:42 med flera är att möjliggöra expansion av befintligt industriområde i södra Smålandsstenar samt möjliggöra för lösningar som bidrar till trafiksäkra förbindelser till, från och förbi orten. Planen syftar även till att möjliggöra en omlokalisering av Oskarstippens återvinningscentral.

Planen innebär att Södra industriområdet i Smålandsstenar expanderas vilket medför till större markarbeten, utbyggnad och ombyggnad av ny och befintlig infrastruktur. Del av ett större skogsområde exploateras till förmån för nya arbetsplatser i ett strategiskt läge, nära väg 26. Även sammanhängande grönområde anläggs för att dra nytta av diverse ekosystemtjänster.

Planen är inför granskning

Detaljplanen har varit ute på samråd. Inkomna synpunkter hanteras av kommunen i en samrådsredogörelse som tillsammans med reviderade planhandlingar kommer skickas ut för granskning innan planen antas.

Tidigare samrådshandlingar

Plankarta del 1 Pdf, 2 MB. Pdf, 2.2 MB.

Plankarta del 2 Pdf, 2 MB. Pdf, 1.8 MB.

Plankarta del 3 Pdf, 2 MB. Pdf, 1.9 MB.

Planbeskrivning Pdf, 9.4 MB.

Flygbild med planavgränsningFörstora bilden

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.