Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Detaljplan för Södra industriområdet i Smålandsstenar

Steg i processen:


  1. Uppstart detaljplan
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande
  5. Laga kraft

Syftet med detaljplan för del av Åtterås 19:42 med flera är att möjliggöra expansion av befintligt industriområde i södra Smålandsstenar samt möjliggöra för lösningar som bidrar till trafiksäkra förbindelser till, från och förbi orten. Planen syftar även till att möjliggöra en omlokalisering av Oskarstippens återvinningscentral.

Planen innebär att Södra industriområdet i Smålandsstenar expanderas vilket medför till större markarbeten, utbyggnad och ombyggnad av ny och befintlig infrastruktur. Del av ett större skogsområde exploateras till förmån för nya arbetsplatser i ett strategiskt läge, nära väg 26. Även sammanhängande grönområde anläggs för att dra nytta av diverse ekosystemtjänster.

Planförslaget är ute på samråd

Detaljplanen finns ute på samråd. Samrådstiden för planen är 6 november – 4 december 2023.

Under samrådstiden finns planförslaget utställt i Torghuset i Smålandsstenar och på biblioteket i Gislaved (vid sitthörnan på andra våningen), samt på kommunens webbplats.

För utbyte av information och synpunkter, inbjuder vi till ett samrådsmöte i Torghuset i Smålandsstenar måndag den 13 november 2023 kl. 18.30.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skickas till: kommunen@gislaved.se
eller
Gislaveds kommun
Samhällsutvecklingsförvaltningen
332 80 Gislaved

Senast den 4 december 2023 ska synpunkterna vara kommunen tillhanda.

Planhandlingar

Plankarta del 1 Pdf, 2 MB. Pdf, 2.2 MB.

Plankarta del 2 Pdf, 2 MB. Pdf, 1.8 MB.

Plankarta del 3 Pdf, 2 MB. Pdf, 1.9 MB.

Planbeskrivning Pdf, 9.4 MB.

Plankartan i kommunens karttjänst

Förslag till plankarta finns i sin helhet i kommunens digitala karttjänst. Via länken ovan kommer du till tjänsten. Använd i-knappen i karttjänsten för navigeringsstöd.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefontider

Måndag:

08.00-16.00

Tisdag:

09.00-15.00

Onsdag:

09.00-15.00

Torsdag:

09.00-15.00

Fredag:

09.00-15.00

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.