Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Avgifter för vatten och avlopp

Vatten och avlopp är självfinansierande genom VA-taxan för 2024 Pdf, 193 kB.. Alla kostnader bärs alltså av de invånare i Gislaveds kommun som är anslutna till VA. Kostnaderna för att försörja invånarna i en kommun med vatten och avlopp varierar kraftigt beroende på en rad faktorer. Avgifterna för anslutningen till allmänt VA är uppdelade i två delar: anläggningsavgift och brukningsavgift.

Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp är skyldiga att följa bestämmelserna i ABVA - Allmänna bestämmelser för användandet av Gislaveds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Pdf, 158.5 kB.

Obebyggda fastigheter ska betala fasta brukningsavgifter (från det att förbindelsepunkt anvisats) enligt VA-taxa 2019 § 17. Detta gäller från 1 januari 2020, ingen debitering sker för tiden innan detta.

Vad kostar det att ha kommunalt vatten?

Brukningsavgiften är en kontinuerlig avgift som beror på hur mycket hushållet använder sin/sina va-tjänster. Mätningen av förbrukningen sker genom en vattenmätare på dricksvattnet. Förbrukningen av dricksvatten förutsätts vara lika stor som mängden lämnat avloppsvatten. Vattenmätarna byts med jämna mellanrum och när det är aktuellt med byte får du en lapp i din brevlåda.

Läs mer om vattenmätare

Vad är förbindelsepunkt?

Förbindelsepunkten är den punkt där dina vattenledningar ansluts till det kommunala dricksvatten- och avloppsnätet. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan dina och kommunens ledningar.

Skiss på förbindelsepunkt

Varför betalar jag en förbindelsepunktsavgift?

Förbindelsepunktsavgiften är en avgift för den nytta din fastighet har av att kommunen anordnar och sköter en uppsättning förbindelsepunkter så att fastigheten får tillgång till vatten och avlopp.

Vad är servisledning?

Servisledning är den del av det kommunala ledningsnätet som går från gatans huvudnät till din fastighets förbindelsepunkt.

Varför betalar jag en servisledningsavgift?

Servisledningsavgiften är en avgift för att täcka kostnaden för anläggandet av servisledning.

Varför betalar jag en tomtyteavgift?

Tomtyteavgiften är en del av anläggningsavgiften eftersom kostnaden för utbyggnad av ledningsnät stiger med ökande tomtstorlek.

Varför betalar jag en bostadsenhetsavgift?

Bostadsenhetsavgiften syftar till spegla fastighetens nytta av tillgång till vatten och avlopp. Om fastigheten inte har några verkliga bostadsenheter görs en omräkning av lokalytan. Varje påbörjat 150-tal m2 motsvarar en bostadsenhet. Bostadsenhetsavgiften stiger ju fler bostadsenheter som finns på en fastighet.

Ytterligar upplysningar kan fås via kommunens kontaktcenter, telefon 0371-81000 eller e‑post kommunen@gislaved.se

Beräkna anläggningsavgift vid nyanslutning inom verksamhetsområde. Observera att fler parametrar påverkar slutlig fastställd taxa i det enskilda fallet. Välj vilka tjänster fastigheten ska anslutas till


Välj vilken fastighetstyp det gäller

stycken

Preliminär anläggningsavgift 0 kr inklusive moms.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.