Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Vatten och avlopp

Du som bor i någon av kommunens tätorter är ansluten till de kommunala vatten- och avloppsnäten. Fastigheter utanför tätorterna är anslutna till enskilda avloppsanläggningar och har oftast egen dricksvattenbrunn.

Hitta snabbt

Nyheter