1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Dricksvatten från egen brunn

Du som har en egen brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i bra skick. Här kan du läsa mer om vad som gäller för provtagning och registrering av dricksvatten.

Provtagning av egen brunn

Du som har egen brunn kan lämna in vattenprover för analys hos ett laboratorium. I en sådan analys kan du få besked om kvaliteten på ditt vatten. Du måste anlita ackrediterade laboratorier för analys och bedömning av proverna.

Ackrediterade laboratorier.

Missfärgat vatten

Missfärgat vatten kan bero på att en vattenledning gått sönder eller förhäja halter av järn eller mangan. Järn och mangan är vanligt förekommande i borrade brunnar och då oftast samtidigt, och ger vattnet en rostbrun färg och en otrevlig smak. Lämna in ditt vatten på analys för att få svar på vad missfärgningen kan bero på.

Registrera som livmedelsverksamhet

Du måste registrera vattentäkten som livsmedelsverksamhet i vår e-tjänst om du uppfyller dessa kriterier:

  • restaurang med egen dricksvattenbrunn.
  • skola eller äldreboende med egen dricksvattenbrunn.
  • vattenförening som tillhandahåller mer än 10 kubikmeter dricksvatten/dygn, försörjer fler än 50 personer eller har tydlig kommersiell verksamhet.

Problem med vattenkvalitet

Kontakta kontaktcenter direkt om du skulle få problem med att vattnet inte håller god kvalitet.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan