Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Fastighetsägarens ansvar för VA-anläggning

Vatten är en förutsättning för liv. Varje dag lånar vi vatten ur kretsloppet för att dricka, leva och må bra. Stenåldersmänniskorna drack samma vatten som vi och som våra barnbarn och barnbarnsbarn kommer att dricka. Alla ska ha bra dricksvatten i sin kran, inte bara vi utan också kommande generationer. Vi måste vara rädda om det vatten vi använder – något nytt tillförs inte kretsloppet.

Ansvar för VA-anläggning

Det vatten du dricker kommer antingen från någon av våra allmänna (kommunala) vattentäkter eller din egen brunn. Sedan renas avloppsvattnet antingen i något av kommunens avloppsreningsverk eller i ett enskilt avlopp. Beroende på om du har allmänt eller enskilt vatten och avlopp så har du olika ansvar som fastighetsägare.

Jämförelse mellan allmänt och enskilt VA ur fastighetsägarens perspektiv

Ansvar

Allmänt: Ansvar för ledningarna på den egna fastigheten.

Enskilt: Ansvar för hela va-anläggningen.

Kvalitet

Allmänt: Inget kvalitetsansvar utöver att följa ABVA*.

Enskilt: Eget ansvar för tjänlig vattenkvalitet och tillräcklig avloppsrening.

Kvanitet

Allmänt: Inga begränsningar så länge brukade mängder betala.

Enskilt: Måste se till att det finns tillräckligt med vatten och att avloppets dimensionering räcker för belastningen.

Kostnad

Allmänt: Inledande anläggningsavgift plus löpande brukningsavgifter.

Enskilt: Inga brukningskostnader men stora kostnader när va-anläggningen kräver åtgärder.

Arbete

Allmänt: Inget utöver det ledningarna på den egna fastigheten kräver.

Enskilt: Varierar beroende på typ av anläggning, tillsyn, slamtömning, filterbyte, kemikaliepåfyllning.

Krav

Allmänt: Utgår från vattentjänstlagen. Betala enligt va-taxa samt följa ABVA*.

Enskilt: Utgår från miljöbalken. Tillsyn av Bygg- och miljöförvaltningen.


Utdrag ur VA-översikt Gislaveds kommun oktober 2015
* ABVA =Allmänna bestämmelser för användadet av Gislaveds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.