Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattnet. För att skydda kvaliteten i våra vattentäkter finns det regler för vad som är tillåtet i vattenskyddsområdet.

OBS! Inträffade olyckor i ett vattenskyddsområde ska omedelbart rapporteras till Larmcentralen, telefonnummer 112.

Regler för vattenskyddsområde

För varje vattenskyddsområde finns regler som talar om vad du behöver anmäla eller söka tillstånd för eller vad som är förbjudet. Reglerna gäller både företagare och privatpersoner.

Syftet är att förhindra att ämnen som kan försämra vattenkvaliteten kommer till vattentäkten. Det gäller också att minska riskerna för smittspridning från djur och gödsel och att minimera utsläpp.

Våra vattentäktområden:

Reglerna varierar mellan olika vattenskyddsområden. I Naturvårdsverkets karta över vattenskyddsområden. Kan du se gränserna för områdena. Du kan också se vad som gäller för dem genom att klicka på knappen: Detaljerad information. Välj fliken Dokumentation och Föreskrifter.

Kontakta kommunen om du har frågor eller funderingar om vad reglerna innebär.

Vattenskyddsområde Bolmen

Bolmen är en viktig vattentäkt och en ytterst värdefull sjö även för fiske, bad, turism, friluftsliv, djur och natur. För att skydda den goda vattenkvaliteten har södra Bolmen förklarats som vattenskyddsområde. Alla som befinner sig inom skyddsområdet måste ta hänsyn till skyddet av vattentäkten och undvika sådant som kan leda till att Bolmen förorenas.

Läs mer om vilka regler som gäller på sydvattens hemsida.

Om du vill ansöka om dispans från reglerna är det viktigt att att du ansöker till rätt kommun.

Vattenskyddsområden i Tranemo

Skyddsområden och skyddsföreskrifter för vatten -Tranemo Kommun

Tillsyn av kommunalt vatten

Det är länsstyrelsen som beslutar om vattenskyddsområden. I Gislaved är det nämnden för bygg- och miljö som är tillsynsmyndighet och har ansvaret att se till att reglerna efterlevs.

När det gäller de kommunala vattentäkterna är det Tekniska nämnden som ser till att vattentäkten skyddas genom skyltning, borttransport av skrotbilar och liknande.

Cistern i vattenskyddsområde

Det finns specifik information för dig som har cistern inom ett vattenskyddsområde.

Cistern i vattenskyddsområde

Avlopp i vattenskyddsområde

Det är specifika regler som gäller om du tänker anlägga ett nytt avlopp i ett vattenskyddsområde. Vattenskyddsföreskrifter kan sätta vissa ramar och begränsningar för vilka typer av avloppsanläggningar som är möjliga att anlägga inom området. Det är därför viktigt att vid en prövning av en enskild avloppsanläggning kontrollera hur föreskrifterna är utformade.

Avlopp i vattenskyddsområde.

Verksamhet i ett vattenskyddsområde

Om du har en verksamhet i ett vattenskyddsområde gäller hårdare krav. Det är för att minska risken för att vattnet förorenas. Vissa åtgärder är förbjudna och andra kräver tillstånd eller anmälan. Det kan handla om hantering och förvaring av kemikalier, gräv- och schaktarbeten, skogsavverkning, spridning av bekämpningsmedel, borrning med mera.

Anmäl eller ansök om åtgärd i vattenskyddsområde

Blankett för anmälan/ansökan Pdf, 161.1 kB.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.