Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Vad gäller för miljöfarlig verksamhet

Vilka verksamheter som behöver anmälan eller tillstånd styrs av miljöprövningsförordningen. Du behöver ta reda på om din verksamhet kräver anmälan eller tillstånd.

Ta reda på om du behöver söka tillstånd eller anmäla

Vilka verksamheter som behöver anmälan eller tillstånd styrs av miljöprövningsförordningen. Du behöver ta reda på om din verksamhet kräver anmälan eller tillstånd.

Miljöprövningsförordningen (Riksdagen).

Anmäl hos länsstyrelsen eller kommunen

Om du behöver söka tillstånd gör du det antingen hos länsstyrelsen eller anmäler till kommunen. Du behöver lämna in din anmälan senast sex veckor innan verksamheten startar. Tänk på att det kan vara anmälningspliktigt om du ändrar din verksamhet.

Blankett anmälan om miljöfarlig verksamhet Pdf, 212.7 kB.

Om du tar över en verksamhet

Om du övertar en verksamhet ska du så fort som möjligt informera kommunen om det. Du kan även behöva lämna in en ny anmälan eller söka ett nytt tillstånd, om du ändrar själva verksamheten.

Om du inte behöver tillstånd eller anmälan

Vissa verksamheter har liten påverkan på miljön och behöver inte tillstånd eller en anmälan. Däremot gäller miljöbalkens regler även för dem. Till exempel finns det regler för egenkontroll, förvaring och hantering av kemikalier, farligt avfall, tömning av oljeavskiljare, buller och lukt.

Verksamheter i ett vattenskyddsområde

Har du en verksamhet inom ett vattenskyddsområde är det hårdare krav på din verksamhet. Vissa saker är förbjudna och andra kräver tillstånd eller anmälan.

Vattenskyddsområden och regler

Egenkontroll för att skapa bra rutiner

Att ha bra rutiner skapar förutsättningar för att upptäcka fel och brister i en verksamhet. Egenkontrollen är ett verktyg för dig att skapa dessa rutiner. Det innebär att du själv upprättar rutiner och dokumenterar resultatet av kontrollerna för att se så att verksamheten följer de krav som gäller.

Kommunen för tillsyn av miljöfarliga verksamheter

Kommunen gör regelbunden tillsyn av alla miljöfarliga verksamheter. Hur ofta tillsynen sker beror på behovet i din bransch. Syftet med tillsynen är att säkerställa att din verksamhet inte påverkar miljön mer än nödvändigt.

Avgifter för anmälan och tillsyn

Vi tar ut en avgift när du anmäler en miljöfarlig verksamhet och för sin tillsyn.

Avgifter och taxor för miljöfarlig verksamhet

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.