1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Nämnden ansvarar även för omsorg kvällar, nätter och helger samt öppen förskola inom familjecentralerna.

Uppdrag

  • att besluta, verkställa och följa mål och planer för verksamheten och dess utveckling.
  • att besluta, verkställa och följa verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet.
  • att verksamheten bedrivs enligt beslutad budgetram.
  • att informera om verksamheten till allmänhet, företag och organisationer samt myndigheter inom kommunen.
  • medborgardialog och brukardialog.
  • uppföljning och utvärdering av verksamhet och planer.
  • förenkling av regelbeståndet.
  • att i övrigt fullgöra de uppgifter som kommunfullmäktige överlämnar.

  Verksamhetsbesök och sammanträdesdatum

  I rollen som ledamot och ersättare i utbildningsnämnden ingår att vara representant vid verksamhetsbesök. Som representant företräder man utbildningsnämnden och inte något enskilt parti.

  Läs mer om arbetet som representant vid verksamhetsbesök.

  Se vilka politiker som är representant i de olika verksamhetsområdena.

   • 17 januari
   • 21 februari
   • 14 mars (verksamhetsbesök)
   • 21 mars
   • 18 april
   • 16 maj
   • 13 juni
   • 12 september
   • 26 september
   • 10 oktober
   • 17 oktober
   • 21 november
   • 12 december

   Handlingar och protokoll

   Kallelse och handlingar är det beslutsunderlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Detta innebär att utbildningsnämnden kan fatta annat beslut än det som är föreslaget i till exempel en tjänsteskrivelse.

   I protokollet kan du läsa hur utbildningsnämnden har beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut när det är justerat, senast två veckor efter sammanträdet.

   Handlingar som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga. Endast handlingar som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen publiceras.

   Kallelser och handlingar

   Protokoll

   Prenumerera på handlingar och protokoll

   Vet du om att du kan prenumerera på protokoll och handlingar från våra nämnder?

   På sidan Prenumerera kan du välja vilka områden som du vill prenumerera på.

   Söker du tidigare handlingar och protokoll?

   Vi publicerar för innevarande mandatperiod. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från tidigare år, kontakta kommunen.

   Vill du ta del av vår verksamhetsberättelse?

   Vill du ta del av nämndens verksamhetsberättelse, kontakta kommunen.

   Utbildningsnämndens ledamöter

   Maria Gullberg Lorentsson (M), ordförande

   Fredrik Johansson (S), 1:e vice ordförande

   Lill Hege Pettersson (KD), 2:e vice ordförande

   Naile Azizi (S)

   Naser Batali (S)

   Ulla Christiansson (M)

   Dora Bojanic (M)

   Tommy Östring (WeP)

   Anne-Maj Nordahl (WeP)

   Anders Martinsson (C)

   Ann Nilsson (C)

   Curt Vang (MiG)

   Zarita Ekvall (MiG)

   Stefan Nylén (SD)

   Elisabeth Nilsson (SD)

   Sök politiker

   Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?


   Sidans innehåll senast uppdaterat:

   Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.   Annat innehåll du kanske är intresserad av

   Hitta på sidan