Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Förälder i vår kommun

Här kan du som förälder hitta information om stöd och utbildningar som rör barn i alla åldrar.

Familjecentral

Familjecentralerna i Gislaved och Smålandsstenar är en mötesplats för blivande föräldrar och föräldrar med barn mellan 0 och 6 år, eller tills barnet börjar i förskoleklass. På ett och samma ställe erbjuds olika tjänster av betydelse för barn och föräldrars hälsa och välmående.

På familjecentralerna finns kvinnohälsovård, barnhälsovård, förebyggande socialtjänst, psykolog och öppen förskola.

Familjecentralen Gislaved
Norra Långgatan 25, Gislaved
Telefon: 0371-815 38

Familjecentralen Smålandsstenar
Södra Långgatan 8, Smålandsstenar
Telefon: 0371-817 63

Öppen förskola

Öppna förskolan är hjärtat i familjecentralernas verksamhet. Hit kan du som förälder komma med dina barn och träffa andra föräldrar och barn. Du kan sitta ner och prata, dricka en kopp kaffe och barnen kan leka.

Du ansvarar för ditt/dina barn och deltar själv i verksamheten. Ni erbjuds olika aktiviteter som lek, rim och ramsor, sångstund, bokläsning och skapande verksamhet.

Information om öppettider, aktiviteter och anmälan finns på öppna förskolornas facebooksidor och Instagram.

Föräldrastödjande kurator

Till familjecentralens socionom/kurator kan du komma för att på ett enkelt sätt få svar på frågor eller stöd i olika situationer. Socionomen/kuratorn kan erbjuda tid för enskilda samtal när det gäller råd och stöd till dig som förälder exempelvis om osäkerhet i föräldraskapet, relationsproblematik eller oro kring barnen.

Du kan också få information om vad socialtjänsten kan hjälpa till med i olika situationer, men även få hjälp med råd i övriga samhällsfrågor. Socionomen/kuratorn finns också, till viss del, med i övrig verksamhet såsom Öppna förskolan, föräldragrupper samt föräldrastöd.

Att ha kontakt med socionomen/kuratorn på Familjecentralen är kostnadsfritt.

Familjecentralen Gislaved
Norra Långgatan 25, Gislaved

Familjecentralen Smålandsstenar
Södra Långgatan 8, Smålandsstenar
Sofia Jonsson, kurator/socionom, telefon 0371-816 99

Föräldrastödjande kurator barn 6-18 år

Via socialtjänsten i kommunen kan du få råd och stöd av en föräldrastödjande kurator. Målet är att stötta dig i ditt föräldraskap, att se möjligheter och hitta lösningar genom samtal, kurser på plats eller via webben.

Du ska bli stärkt i din föräldraroll och utveckla samspelet med ditt barn. Kuratorn har tystnadsplikt. Vi för ingen journal eller registrerar några träffar. Stödet är frivilligt och kostnadsfritt.

Barnets bästa är alltid i centrum!

Varje ålder har sina utmaningar – men i varje samtal, varje grupp och varje metod är barnperspektivet i fokus. Vi täcker in allt från skolstart till studenten – genom barndom och tonår. Inga funderingar eller frågor är för små eller för stora.

Välkommen att höra av dig med frågor eller för att boka en tid.

Om du inte får svar – lämna namn och nummer så blir du uppringd.

Familjebehandling

Stöd till familjer med barn och unga i åldrarna 0-20 år

Behöver du som förälder råd och stöd i att sätta gränser och vägleda ditt barn? Känner du oro för din ungdom? Kanske har ni mycket konflikter i familjen och svårt att kommunicera med varandra? Då kan familjebehandling vara till hjälp.

Familjebehandling erbjuds på olika sätt och med olika metoder, anpassade efter familjens behov. Målet är att familjebehandlare och familj tillsammans hittar nya sätt för att få till förändring och stärka tryggheten och tilliten i familjen. Ibland träffar familjebehandlaren hela familjen tillsammans, ibland förälder eller barn enskilt.

Träffarna sker i familjebehandlarnas lokal eller hemma hos dig. Ofta samarbetar vi också med skola, barn-ungdomspsykiatrin och andra verksamheter som ni i familjen kan ha kontakt med.

Familjer kan ansöka om familjebehandling eller erbjudas det som stöd efter en orosanmälan. Socialsekreteraren gör då en utredning som bedömer familjens behov. Familjebehandling är en frivillig insats, familjen bestämmer själv om de vill ha detta stöd eller inte. Insatsen är kostnadsfri.

Vill du rådfråga, ansöka om familjebehandling eller annat stöd från socialtjänsten kan du kontakta mottagningssekreterarna på barn- och ungdomsavdelningen. Du når dem via Kontaktcenter på telefonnummer 0371-810 00

Föräldrautbildningar

Vägledande samspel som fokuserar på att utveckla ett mer positivt samspel mellan dig och ditt barn. Välkommen!

Det finns idag många röster som talar om hur föräldraskap ska utövas och som förälder kan man lätt känna sig osäker och vilja ha stöd i sin roll.

Med kursen Vägledande samspel erbjuder vi positiv vägledning utifrån den unika relationen och samspelet som just du och ditt barn har. Kursens innehåll är inriktat på att se möjligheter och lösningar och tillsammans diskuterar och reflekterar vi kring olika samspelsteman. Målet är att du ska bli stärkt i din föräldraroll och utveckla ett mer positivt samspel med ditt barn.

Om kursen:

Kursen riktar sig till dig som är förälder till ett barn mellan 0 och 6 år. Träffarna hålls i grupp med 6-8 andra föräldrar och leds av två utbildade vägledare. Deltagandet är frivilligt men det är viktigt att du deltar vid varje tillfälle när du har anmält dig. Små barn under 12 månader kan följa med sin förälder under kurstillfällena, men har du möjlighet att komma utan barn är det en fördel.

Intresseanmälan och frågor:

Om du vill anmäla dig eller har några frågor om kursen är du välkommen att kontakta oss

Sofia Jonsson, kurator/socionom, telefon 0371-816 99

Utbildningen Trygghetscirkeln bygger på anknytningsteorin och är till för dig som är förälder till barn i åldern 0-6 år.

Syftet med Trygghetscirkeln är att:

 • ge en ökad förståelse för mitt barns behov av känslomässigt stöd.
 • reflektera över hur mitt förhållningssätt som förälder påverkar mitt barn.
 • ge ökad trygghet både för mig som förälder och för mitt barn.

Så här går det till:

Trygghetscirkeln hålls i grupp med 6-8 deltagare. Varje deltagare bestämmer själv hur mycket man vill dela med sig av sina erfarenheter. Vi träffas en gång per vecka under åtta veckor. Varje träff är 1,5 timma. Deltagandet är frivilligt men det är viktigt att komma varje gång. Kursen är kostnadsfri.

Intresseanmälan och frågor:

Om du vill anmäla dig eller har några frågor om kursen är du välkommen att kontakta oss
Enheten för barn och familjestöd, IFO
Ann-Therese Hill, familjebehandlare, telefon 0371-829 81

Familjecentralen Smålandsstenar
Sofia Jonsson, kurator/socionom, telefon 0371-816 99

Syftet med COPE är att:

 • ge dig som förälder verktyg för att förstå och bemöta dina barn
 • stärka dig som vuxen i ditt föräldraskap
 • förbättra samspelet inom familjen
 • skapa ett nätverk mellan vuxna.

Så här går det till:

I en COPE-grupp träffar du andra föräldrar och delar erfarenheter. Gruppen träffas en gång per vecka under åtta veckor. Varje träff är två timmar och är noga strukturerad. Gruppen tittar tillsammans på två inspelade situationer och diskuterar kring detta. Varje kurstillfälle börjar med att man fikar tillsammans. Kursen är kostnadsfri.

Anmäl dig till utbildningen

Nästa utbildning startar torsdagen den 5 september. Om ni inte kan ordna barntillsyn på egen hand försöker vi vara behjälpliga. Skriv i anmälan om ni behöver barntillsyn.

Kursstart: Torsdagen den 5 september
Tid: Klockan 17.30-19.30
Plats: Familjecentralen i Smålandsstenar
Antal platser: Max 25 deltagare

Gör din anmälan senast den 26 augusti.

Anmäl dig till COPE 3-12 år som startar torsdagen den 5 september.

För många föräldrar kan det vara en stor omställning när barnet kommer upp i tonåren. Att vara tonårsförälder kan vara stimulerande och trevligt men samtidigt påfrestande och ångestskapande, och det finns mycket man kan oroa sig över.

Det finns sätt att kommunicera med varandra och få en bättre relation, som förälder kan du alltid göra skillnad.

Tanken med COPE är att:

 • ge dig som förälder verktyg för att förstå och bemöta dina barn
 • stärka dig som vuxen i ditt föräldraskap
 • förbättra samspelet inom familjen
 • skapa ett nätverk mellan vuxna.

Så här går det till:

I en COPE-grupp träffar du andra föräldrar och delar erfarenheter. Gruppen träffas en gång per vecka under åtta veckor. Varje träff är två timmar och är noga strukturerad. Gruppen tittar tillsammans på två inspelade situationer och diskuterar kring detta. Varje kurstillfälle börjar med att man fikar tillsammans. Kursen är kostnadsfri.

Anmäl dig till utbildningen

Nästa utbildning startar torsdagen den 5 september.

Kursstart: Torsdagen den 5 september
Tid: Klockan 17.30-19.30
Plats: Gislaveds gymnasium i Gislaved
Antal platser: Max 16 deltagare

Gör din anmälan senast den 26 augusti.

Anmäl dig till COPE tonår (13-17 år) som startar torsdagen den 5 september.

Andra verksamheter

Socialtjänst, skola, polis, fritid (SSPF) arbetar gemensamt med förebyggande arbete riktat mot ungdomskriminalitet och ungdomar i riskzon för kriminalitet. SSPF är en samverkansform som riktar sig till familjer och ungdomar mellan 12 och 19 år. Här hittar du mer information om SSPF.

Fältarna jobbar förebyggande och uppsökande med ungdomar i åldern 12-18 år. De finns på de ställen ungdomar vistas, som exempelvis skolor, fritidsgårdar, allmänna platser och även på internet. Här hittar du mer information om fältverksamheten.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.