Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Personlig assistans LSS

Du som har en funktionsnedsättning kan få personlig assistans för att öka dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Det är ett personligt utformat stöd i din vardag.

Personlig assistans är till för dig som har stora och varaktiga funktionshinder och behöver hjälp med din personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller andra grundläggande behov.

En personlig assistent hjälper dig med det som du inte klarar av på egen hand. Stödet ges av en begränsad grupp, och tillsammans planerar ni hur stödet ska ges. Har du fyllt 66 år kan du inte få personlig assistans, men du kan ansöka om hemtjänst. Läs mer om hur du kan ansöka om hemtjänst.

Du väljer vem som ska ge stödet

Du väljer själv om Gislaveds kommun eller en privat assistansanordnare ska ge stödet. Den privata assistansanordnaren måste ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få bedriva verksamhet.

Läs mer om privat assistans på Inspektionen för vård- och omsorg

Ansökan om personlig assistans

Här kan du läsa mer om vad som gäller för ansökan och hur du ansöker.

 

Information till privata assistanssamordnare

Privat assistansanordnare har möjlighet att ansöka om ersättning för den merkostnad som uppstår då den ordinarie assistenten är sjuk.

Det är kommunens ansvar att ersätta assistansanordnaren för de faktiska merkostnader som uppstått vid ordinarie assistents sjukfrånvaro. Med merkostnad menas sjuklön, semesterersättning, sociala avgifter och försäkringar för den ordinarie assistenten. Förutsättningen är dock att vikarie har anlitats, det vill säga att assistans faktiskt har utförts, detta enligt högsta förvaltningsdomstolens dom, (mål nummer 6356-14).

Den enskilde måste ansöka om insatsen hos kommunen vid varje tillfälle. Den enskilde kan genom fullmakt ge sin assistansanordnare rätt att ansöka, ta emot ekonomisk ersättning samt ta del av beslutet.

Gislaveds kommun utreder alla ansökningar om av merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom, sjuklön enligt 9§2 LSS.

Ansökningsblankett - ansökan om ekonomisk ersättning i samband med ordinarie assistents sjukfrånvaro Pdf, 215.9 kB.

Du ska skicka med ett beräkningsunderlag av merkostnader i samband med ordinarie assistents sjukdom.

Beräkningsunderlaget ska innehålla:

 • Fullmakt, där det framgår vem som i hens ställe har rätt att ansöka om och ta emot ersättningen,
 • sjuklista, där det framgår vem som varit sjuk och vem som vikarierar,
 • anställningsavtal,
 • kopia på lönespecifikation, ordinarie assistent,
 • kopia på lönespecifikation, vikarierande assistent,
 • tidsredovisning, ordinarie assistent, underskriven,
 • tidsredovisning, vikarierande assistent, underskriven,
 • sjuklönekostnader, uppgifter om karensavdrag och antal sjuklönetimmar som ska ersättas,
 • grundschema för ordinarie assistent. Markera på tidrapporten så vi kan härleda till grundschemat,
 • schemaändringar men som ändå ska visa vem som är ordinarie, markera på tidrapporten så vi kan se om ni ändrat den tidigare planeringen i grundschemat,
 • uppgift om storlek på semesterersättning i procent,
 • uppgift om storlek på sociala avgifter i procent,
 • uppgift om storlek på övriga avtalsbundna kostnader i procent,
 • läkarintyg på ordinarie assistent vid längre frånvaro än 8 dagar,
 • eventuell fördelning av kostnader mellan stat och kommun under covid-19.

Skicka ansökan till:
Gislaveds kommun
Enheten för bistånd-funktionsstöd
332 80 GISLAVED


Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.