Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Funktionsnedsättning – Vilket stöd kan du få?

I Gislaveds kommun ska du kunna leva och ta del av samhället utifrån dina egna förutsättningar. Kommunen erbjuder omsorg, stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning, sjukdom eller skada.

Ansök om stöd via e-tjänsten. En god man, förvaltare eller anhörig kan också hjälpa dig att ansöka. När du har gjort din ansökan så kommer en biståndshandläggare att bedöma om du har rätt till stödet du ansöker om. Vi utgår från ditt behov och de lagar som gäller. Det stöd och den hjälp som du har rätt till styrs av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Beslutet om insatser är oftast tidsbegränsat och kan överklagas.

Vi försöker att ge dig ett svar på din ansökan så snart det är möjligt. Vill du ha mer information så kontakta enheten för bistånd Funktionsstöd på telefon 0371-810 00

Här finns information om hur du kan överklaga ditt beslut om du inte är nöjd

Vad kan du ansöka om?

För dig som har svårt att få ett vanligt arbete finns möjlighet att ansöka om daglig verksamhet som är en anpassad sysselsättning för dig i yrkesverksam ålder.

Verksamhetens mål är att ge dig en sysselsättning som är meningsfull, utvecklande, ge dig stimulans och gemenskap samt vara anpassad efter dina intressen och behov av stöd.

Målet är att dina sysslor ska bidra till din personliga utveckling och göra det lättare för dig att delta i samhället. Daglig verksamhet riktar sig till dig med autism, intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Här kan du läsa mer om daglig verksamhet.

Att få avlösarservice i hemmet underlättar för dina anhöriga. När avlösaren ger dig omvårdnad i ditt hem, får dina anhöriga möjlighet att koppla av eller kunna gå på egna aktiviteter.

Här kan du läsa mer om avlösning i hemmet.

Om dina anhöriga behöver avlastning eller om du själv har behov av miljöombyte kan korttidsvistelse vara något för dig.

Stödet du får på korttidsvistelse är anpassat efter dina behov, intresse och möjligheter. Aktiviteter planeras efter önskemål och behov samt det som händer i samhället för tillfället.

Här kan du läsa mer om korttidsvistelse.

Om du behöver vara på fritids före och efter skoldagen när dina föräldrar studerar eller arbetar så är du välkommen till korttidstillsynen.

Korttidstillsyn fungerar som fritids men är anpassat till dina förutsättningar och behov. Du kan vara på korttidstillsyn före och efter skolans slut och under skollov.

Du kan få korttidstillsyn från och med det år du fyller 12 år och till det år du slutar gymnasiet. Stödet du får är anpassat efter dina behov, intresse och möjligheter.

Här kan du läsa mer om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.

Vill du delta i fritidsaktiviteter och kulturliv, besöka vänner eller ta dig till och från olika platser kan du få stöd av en ledsagare.

Här kan du läsa mer om ledsagarservice.

En kontaktperson kan underlätta för dig att leva ett självständigt liv och komma ut och träffa andra människor.

Det är du och din kontaktperson som bestämmer vad ni vill göra. Det kan vara en promenad, simma, gå på bio, teater, fotboll eller ta en fika tillsammans.

Här kan du läsa mer om kontaktperson LSS.

Du som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning kan bo i en stödfamilj för att få miljöombyte och stimulans. Samtidigt kan dina anhöriga få avlastning.

Här kan du läsa mer om stödfamilj LSS.

För att få personlig assistans ska du vara under 66 år och ha ett omfattande behov av stöd. Exempelvis kunna tvätta sig, klä på och av sig, kommunicera och äta.

En personlig assistent ska öka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Här kan du läsa mer om personlig assistans.

Bostad med särskild service för vuxna är till för dig som behöver stöd och hjälp i det dagliga livet. Här kan du läsa mer om de boenden som finns i vår kommun.

Servicebostad – lägenhet med gemensam lokal

I en servicebostad finns lägenheter samlade i samma hus eller i samma bostadsområde. Det finns en närliggande gemensam lokal där du kan umgås med andra hyresgäster i gruppaktiviteter med personal.

Gruppbostad – för dig som har stort behov av stöd

I en gruppbostad ligger alla lägenheter i samma huskropp med en gemensam grupplokal där du kan umgås med andra hyresgäster och personal.

I boendet finns personal tillgängliga för att ge dig stöd dygnet runt.

Boende för barn och unga

För dig som har barn/ungdom med omfattande behov.

Med Pluspolarkortet får man ta med sig en "Pluspolare" som extra stöd och hjälp - det kan exempelvis vara en kompis eller assistent. Pluspolaren följer med utan att betala entréavgift på till exempel idrottsevenemang, konserter eller teater med mera, medan du själv betalar ordinarie pris. Här hittar du mer information om pluspolarkortet

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.