Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Ansök om stöd

Du som har behov av stöd eller hjälp i din vardag kan ansöka om det.

Du har enligt Socialtjänstlagen rätt till stöd och hjälp för dina behov om dom inte kan tillgodoses på annat sätt. Hjälpen ska ge dig en skälig levnadsnivå och vi utformar den utefter vilka behov av hjälp du behöver.

Så här går det till att söka stöd

För att ansöka om stöd kan du använda vår e-tjänst eller så kontaktar du en biståndshandläggare via kontaktcenter. En ansökan om stöd och hjälp kan göras av dig, god man, förvaltare eller speciellt utsett ombud. Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig och det ska framgå vad det är du vill ansöka om. När du gjort en ansökan kommer en biståndshandläggare att gå igenom med dig hur din situation och ditt behov av stöd ser ut. Du kan också kontakta din biståndshandläggare om du vill förändra pågående vård- och omsorgsinsatser.

Handläggaren kommer att ställa frågor om hur du har det i din vardag och vad som begränsar dig att leva ett tryggt och självständigt liv. Biståndshandläggaren inleder en utredning och fattar ett beslut om du har rätt till det stöd du ansöker om.

Här finns filmer som talar om vilket stöd du kan få av kommunen.

Här finns information om hur du kan överklaga ditt beslut om du inte är nöjd.

Vad kan du ansöka om?

Här är några exempel på vad du kan ansöka om:

Så här hanterar vi ditt ärende

Vi hanterar ditt ärende så snabbt som möjligt. Ansökningar om stöd i hemmet hanteras oftast inom en till tre veckor. Ansökningar om en plats på ett vård- och omsorgsboende tar ca tre månader att utreda. Gislaveds kommun tillämpar för tillfället inte förenklat beslutsfattande.

När du har fått ditt beslut och din ansökan har beviljats kommer vi att lämna över ditt ärende till den utförare som ansvarar för att din hjälp ska komma igång. Utförare är samlingsnamnet på den enhet som kommer att ansvara för den hjälp du ska få. Det kan till exempel vara en hemtjänstgrupp, dagverksamhet eller ett boende där du kommer att få hjälp.

Du som har beviljats hjälp kommer tillsammans med den utvalda utföraren planera för när och på vilket sätt hjälpen kommer att ges. Detta dokumenteras i en genomförandeplan.

Här finns information om hur du kan överklaga ditt beslut om du inte är nöjd.

Vad kostar det att få stöd och hjälp?

Du som får hjälp av hemtjänsten, är inskriven i hemsjukvården, bor på ett vård- och omsorgsboende, har ett trygghetslarm med mera betalar en avgift för den omvårdnad och service du får. Hur mycket du får betala beror på hur stor inkomst du har samt hur mycket hjälp du får.

Här kan du läsa mer om avgifter inom vård- och omsorg

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.