Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Gaturenhållning och snöröjning

I Gislaveds kommun är det tekniska förvaltningen som ansvarar för renhållning och snöröjning på kommunens gator och gång- och cykelvägar.

Hitta snabbt

Nyheter