Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Lekplatser

I Gislaveds kommun finns 23 stycken allmänna kommunala lekplatser utspridda i de 8 tätorterna. Målet är att de ska vara trygga och roliga att leka i och stimulera till gemenskap och aktivitet.

Varje år besiktas lekplatserna i Gislaveds kommun av en opartisk besiktiningsman för att säkerställa säkerheten på våra lekplatser. Tekniska avdelningen åtgärdar eventuella brister och fel.

Storleken på lekplatserna varierar från mycket enkla med en sandlåda och några gungor till större lekplatser med lek för barn i olika åldrar.

Hitta våra lekplatser på kartan

I vår karttjänst kan du hitta du våra lekplatser - (kryssa i lager "Fritid och turism")

Stimulerande mötesplats för alla åldrar

Välplanerade lekplatser skapar mervärden för våra invånare. Med rätt utformning stimulerar de den lek som är så viktigt för barnens utveckling och samtidigt fungerar de som integrerande mötesplatser för såväl tonåringar som vuxna.

Vi satsar på att förbättra lekplatser runt om i kommunen. Allt för att det ska bli både roligare och säkrare för barnen att vara ute och leka. Som alltid vid nyanläggning så jobbar vi för att så många som möjligt ska ha tillgång till leken.

Lekplatser i kommunen

Betesgatan/Moen

Nära en skogsdunge mellan Betesgatan och Åkervägen i Anderstorp ligger denna lekplats. Här finns gungställning med bebisgunga, klätterställning med rutschbana, sandlåda och en gunghäst. Här finns även en klippt fotbollsplan med mål och en grillplats med sittplatser.

Fallskydden består av barkflis. Underlaget mellan lekytorna och grillplatsen är funktionsanpassad.

Moen

Ekekullen

I Anderstorps största park belägen intill Storgatan där Ringvägen börjar, hittar du Ekekullens lekplats.

Här finns en stor klätterlek med två rutschbanor, karusell, gungställning med bebisgunga och en sandlåda. Bänk och bord finns för vila intill lekplatsen samt under ett av parkens stora träd.

Vintertid är här en populär pulkabacke med grillplats uppe i backen där det även finns ett utegym. I parken finns det gott om gräsyta för lek och spring. Fallskyddet på lekplatsen består av gummiplattor.

Ekekullens lekplats

Jonsbo, Krokusvägen

Via cykelvägen som ligger mellan Krokusvägen och Tulpanvägen i Anderstorp når du Jonsbo lekplats.

Lekplatsen ligger väl skyddad från trafik i ett grönområde. Marken är belagd med gjuten gummi för att underlätta tillgängligheten.

Här finns gungställningar med kompis- och bebisgunga, en klätterlek med rutschbana, slänggunga och en sandlåda med upphöjt bakbord samt två gunghästar.

På vintern finns här en populär pulkabacke och intill finns en grillplats utrustad med bänkar och bord.

Jonsbo lekplats

Vallplan

Vallplan är en lekplats som erbjuder något för alla. Här finns en gungställning med bland annat kompisgunga, en klätterställning med två rutschbanor, en karusell och en sandlåda med bakbord samt tre gunghästar.

Här finns även en fotbollsplan med grusunderlag. Området är lummigt och här finns ett flertal bänkar där man kan vila. Fallskyddet på lekplatsen består av sand och gummimassa.

Vallplan

Dalavägen

Intill Dalavägen i Broaryd hittar du denna lekplats. Här finns en gungställning med bebisgunga, en gunghäst, slänggunga och en sandlåda med grävskopa samt klätterlek med rutschbana.

Runt om finns det gräsyta för lek och spring samt bänkar där man kan sitta och vila. Fallskyddet här består av sand.

Dalavägen

Bastugränd

Längst upp på Bastugränd intill en skogsdunge ligger denna lekplats. Här finns klätterlek med rutschbana, sandlåda och en karusell.

Här finns även bänk och bord för vila. Fallskyddet består av sand och runt om finns gräsyta för lek och spring.

Bastugränd

Matsgatan

Väl skyddad från trafik, belägen mellan Matsgatan och Ambjörnsgatan hittar du denna lekplats.

Här finns även bänkbord för vila och fikapaus. Fallskyddet består av sand och runt om finns en stor gräsyta att leka på.

Just nu pågår ett förnyelsearbete av lekplatsen. Ny utrustning kommer snart.

Matsgatan

Dalenparken

Dalenparken belägen intill Nissan är Gislaveds största park. Här finns stora gröna ytor med både sol och skugga.

Här finns det gott om sittplatser, både intill Nissan och under några av parkens stora träd. Här finns en grusad fotbollsplan, boulebana och lekgym där man kan utöva balans-, motorik- och styrketräning. Underlaget består av gummiplattor.

Just för tillfället pågår schaktarbete för Gislavedshus bostäder och kan vara lite stökigt i området.

Dalenparken

Kappeleken (Gamla Kappeledsvägen)

Intill ett naturområde invid en cykelväg hittar du Kappeleken. Lekplatsen är belagd med konstgräs och grusgångar för ökad tillgänglighet.

Här finns en gungställning, klätterlek, supernova, sandlåda med upphöjt sandbakbord, gunghäst och flera stolpsnurror. Här finns även en fotbollsplan samt bänkbord för picknick eller vila.

Kappeleken

Karl-Johansgatan

Längst nere på Karl-Johansgatan finns den här lekplatsen. Här hittar du en gungställning, en rutschbana, gunghäst och en sandlåda samt en stolpsnurra. Lekplatsen är delvis anpassad för funktionshindrade. Fallskyddet består av sand.

Här finns även bänkbord för vila och fikapaus.

Lekplats Karl-johansgatan

Linnégatan/Trasten

På Gullvivegatan belägen under stora tallar finns en lekplats för alla åldrar, delvis belagd med gummimassa och konstgräs. Här finns en spontanidrottsplats där man kan spela alla möjliga sorters bollsport och en parkourbana.

Här finns också en lekyta som innehåller en klätterställning med rutschbanor, gungställning med bebis- och kompisgunga, sandlåda samt en gunghäst.

Intill lekplatsen finns ett lusthus som väderskydd, grill och en liten pulkabacke.

Trasten

Smultronstigen

På lekplats Smultronstigen finns gungställning med bebisgunga, rutschbana, grävskopa, två gunghästar och en liten kulle för lek eller pulkaåkning. Det finns även två mål för bollspel. Runt om finns gräsytor för lek och spring samt ett bänkbord. Fallskyddet här består av sand.

Smultronstigen

Solhemsparken

Solhemsparken består av en stor gräsyta med tallar. Lekplatsen innehåller gungställning med bebisgunga samt två klätterställningar med rutschbanor. Här finns även två gunghästar, sandlåda med bakbord och ett bänkbord där man kan sitta och vila. Fallskyddet består av sand.

Solhemsparken

Trollstigen/Kvickaparken

Belägen mellan Lövstigen och Trollstigen under skyddande björkar ligger Kvickaparken. Här finns en lekplats som innehåller gungställning med bebisgunga, sandlåda, klätterställning med rutschbana, en balanskarusell och flera stolpsnurror. Det finns även två mål på gräsmattan för boll-lekar samt stor gräsyta där man till exempel kan spela brännboll.

Intill lekplatsen finns ett bänkbord där man kan sitta och vila. Fallskyddet här består av sand.

Kvickaparken

Enevägen

Lekplats Enevägen ligger utmed cykelvägen väl skyddat från trafik. Här finns två gungställningar, sandlåda, två gunghästar. Här finns även en grusplan med mål för bollek och en grillplats. Fallskyddet består här av sand och gummiplattor.

Lekplatsen kommer att förnyas under 2023.

Enevägen

Lingonstigen

I ett härligt grönområde beläget mellan Blåbärs- och Lingonstigen hittar du denna lekplats. Den innehåller rutschbana, gungställning, sandlåda, lekhus, volträcke, balansbom och en gunghäst. Skugga ges under stora tallar och fallskyddet består av sand.

Lingonstigen

Skogslekplatsen (Milstensvägen)

Kommunen har tillsammans med Hestra samhällsförening skapat och uppfört, lekplatsen norr om Agnsjön. Här finns en kopia av Isabergtornet med en rutschbana, lekstuga och gungor, ett bord för sagostunder och balansbanor. Fallskyddsunderlaget består av träflis.

Milstensvägen

Hjortvägen

På Hjortvägens lekplats hittar du en gungställning med kompis- och bebisgunga, klätterlek med rutschbana, sandlåda med grävskopa samt en gräsyta med fotbollsmål. Lekplatsen är inramad med stängsel och upphöjd från vägen. I skuggan under ett stort träd finns ett bänkbord. Fallskyddet består av sand.

Hjortvägen

Tingshusallén

Centralt belägen i Reftele ligger denna lekplats som är inramad med staket. Här finns en gungställning med bebisgunga, klätterställning med rutschbana, sandlåda, en slänggunga och en gunghäst.

Lekplatsen ligger på en stor gräsyta där man kan slå sig ned vid ett bänkbord när man behöver vila. Fallskyddet består av sand.

Tingshusallén

Floravägen

På Floravägen i Skeppshult finns den här lekplatsen. Den består av en liten klätterställning för de mindre barnen och en gungställning med bebisgunga. Fallskyddet består av träflis.

Grillplats finns i närheten (vid rinken).

Floravägen

Algatan

Lekplats Algatan är skyddad från trafik och ligger intill en cykelväg. Här finns gungställning, klätterlek med rutschbana, slänggunga och en sandlåda samt en gunghäst.

Det finns även en stor gräsplan med mål där man kan spela fotboll. Fallskyddet består av sand.

Algatan

Radhusgatan

På Radhusgatan invid cykelvägen hittar du den här lekplatsen. Här finns en gungställning med kompisgunga, klätterställning med rutschbana, sandlåda och dubbel fjädergunga.

Det finns även bord och bänkar samt en separat grillplats intill grönområdet. Fallskyddet består av sand.

Radhusgatan

Skateparken

Skateparken i Smålandsstenar är en populär plats för människor i alla åldrar. Den är gjuten i betong med olika svårighetgrad. Här kan man åka skateboard, kickbike eller inlines. Läs mer om skateparken i Smålandsstenar. I området finns även ett liggande träd att klättra på.

Skatepark

Strandsnäs

På Strandsnäs lekplats finns något för alla barn. Här finns en gungställning med kompis- och bebisgunga, en större och en mindre klätterställning med rutschkanor, dubbel fjädergunga, karusell och en sandlåda med bakbord samt en hinderbana. Fallskyddet består av träflis.

Runt om lekplatsen finns en gräsyta att springa runt och leka på och här hittar du även bänkar, bord och en grillplats.

Strandsnäs

Pulkabackar

Här kan du hitta en lista på pulkabackar runt om i kommunen

Gislaved

  • Seths Hage, Karl-Johansgatan 3, Pulkabacke med grillplats och sittstockar

Anderstorp

  • Ekekullen. Pulkabacke och grillplats, plats för många
  • Tulpanvägen 17, Jonsbolekplats. Pulkabacke, grillplats vid lekplatsen

Smålandsstenar

  • Päronvägen 7, Pulkabacke och grillplats
  • Sjöbacken, Falkvägen 2. Pulkabacke och grillplats

Burseryd

  • Skolgatan mittemot skolan. Pulkabacke, grillplats och vindskydd

Anmäl fel eller säkerhetsrisk

Om något fel eller någon säkerhetsrisk upptäcks anmäl då gärna detta via vår e-tjänst.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.