Gislaveds kommun logotyp

Text

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Gator

Tekniska förvaltningen ansvarar för drift och underhåll av de kommunala gator och gång- och cykelvägar som finns i Gislaveds kommun. De flesta gator som finns inom tätorterna är kommunala gator. Genomfartsleder, med koppling till det allmänna vägnätet, ansvarar oftast Trafikverket för.

En stor mängd enskilda vägar finns också i kommunen. Dessa sköts för det mesta av en vägförening, vägsamfällighet eller annan samfällighetsförening.

Hitta snabbt

Nyheter