Gislaveds kommun logotyp

Direktkontakt

Rektor
Ann-Charlotte Spånberg

Telefon
Avdelning Fåglarna: 0371-813 45
Avdelning Lillskogen: 0371-810 95 eller 072-561 16 39
Avdelning Mellanskogen: 0371-812 54
Avdelning Storskogen: 0371-48 51 22
Avdelning Nattljus: 0371-813 45 eller 070-106 21 01

Besöksadress
Östra Ringgatan 2, Gislaved

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Tallens förskola

Hos oss är Leken central och används medvetet för att främja barnens nyfikenhet och lust att lära.

Tallens förskola ligger på Henjaområdet i Gislaveds tätort med närhet till skog och natur.

På förskolan finns fem avdelningar: Lillskogen för barn i åldrarna 1-3 år, Mellanskogen för barn i åldrarna 1-5 år, Storskogen för barn i åldrarna 3-5 år, Fåglarna för barn i åldern 5-6 år, samt Nattljus som är öppen kvällar, nätter och helger för barn i åldrarna 1-12 år.

Läs mer om Nattljus - omsorg på kvällar, nätter och helger.

Rörelse och kreativitet

Tallens förskola har en stor och spännande utegård som lockar till rörelse, lekar och naturupplevelser. Vi är en social förskola med gott samarbete över avdelningarna där alla vuxna känner alla barn.

Barnen får använda olika sätt att uttrycka sin kreativitet, bilder, sång, dans, musik, drama, teknik och skapande på olika sätt.

Vi har experimentgrupper där barnen turas om att under handledning få genomföra olika naturvetenskapliga experiment, de lär sig ställa hypoteser, lära av varandra och diskutera om vetenskapliga fenomen.

Leken är central och används medvetet för att främja barnens nyfikenhet och lust att lära. Barnen får nya upplevelser genom utflykter, studiebesök och förhållningssätt som berikar vardagen.

Läsning viktigt på Tallens förskola

Läsning är något som är väldigt viktigt för oss. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra läsmiljöer och lästekniker. Vi har kapprumsbibliotek där föräldrarna kan låna hem böcker och bokbussen stannar hos oss var fjärde vecka.

Lek och firande

Traditioner är viktiga, både de vanliga som påsk och jul, men också våra egna som nobelfesten, vasaloppet, förskolans dag och sommarfesten.

Barnen serveras mat som förskolans egen kock tillagar.

Utvecklingsdagar

För att personalen ska ha möjlighet till gemensamma utvecklingsdagar stänger verksamheten två dagar per termin. Kan vårdnadshavare absolut inte ordna tillsynen på annat sätt när det är stängt, ordnas tillsyn inom någon annan del av verksamheten.

Kommande utvecklingsdagar

Följande dagar är förskolan stängd:

  • Måndag 19 juni 2023
  • Torsdag 31 augusti 2023
  • Tisdag 7 november 2023

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan