Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Förhandsbesked

Om du vill bygga ett hus på en ny plats utanför detaljplan/tätbebyggt område kan du ansöka om ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga över huvud taget är möjligt att bygga.

Hur söker jag förhandsbesked?

Att ansöka om ett förhandsbesked kräver inte lika omfattande ansökningshandlingar som bygglovet och rekommenderas när det är tveksamt om bygglov kan beviljas. Ansök via vår e-tjänst.

Möjligheten för en sökande att försäkra sig om att en åtgärd kan tillåtas på en viss plats där detaljplan saknas eller inom områden där detaljplanens genomförandetid gått ut, kallas för förhandsbesked.

Vad prövas i min ansökan om förhandsbesked?

I ett förhandsbesked prövas därmed i första hand om en byggnadsåtgärd överhuvudtaget kan tillåtas på platsen, det är därför närmast en prövning av platsen och markens lämplighet för den avsedda åtgärden.

Syftet med ett förhandsbesked är att byggherren ska kunna få ett första besked för att kunna fortsätta sin planering av bygget.

Bygg- och miljönämnden är bunden av sitt ställningstagande i förhandsbeskedet om ansökan om bygglov lämnas in inom 2 år. Frågor om den yttre utformningen prövas i samband med bygglovet.

Hur lång tid tar det innan jag får ett förhandsbesked?

Det kan ta lång tid innan du får förhandsbeskedet.
Se till att ansöka om förhandsbesked i god tid, eftersom det ofta tar längre tid att handlägga ett förhandsbesked än ett bygglov. Det beror bland annat på att byggnadsnämnden kan behöva besöka platsen och höra grannar och andra berörda. Det är oftast byggnadsnämnden som fattar beslutet, och det är vanligt att nämnden bara sammanträder en gång i månaden.

Du ska få beslutet senast 10 veckor efter din ansökan. Om byggnadsnämnden behöver mer tid för att utreda ditt ärende kan det ta längre tid, men inte mer än 20 veckor totalt. Tiden räknas från det att din ansökan anses vara komplett, alltså när byggnadsnämnden fått in de handlingar nämnden behöver för att handlägga din ansökan.

Avgift

Samhällsutvecklingsförvaltningen tar ut en avgift i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd taxa för handläggningen av förhandsbesked.

Läs mer om förhandsbesked hos Boverket.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.