Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Strandskydd

Strandskyddet gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, men vissa områden har ett utökat strandskydd med upp till 300 meter.

Syftet med strandskydd

Strandskydd finns till för att trygga förutsättningarna för friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för djur-och växtliv. Stränderna utgör en övergångszon mellan vatten och land vilket är viktigt för många växter och djur, dels som livsmiljö och dels för möjligheten till spridning.

Vad du får göra inom strandskyddat område

Inom ett strandskyddat område finns regler för vad du får göra. Du får till exempel inte bygga nya byggnader. Du får heller inte ändra byggnaders användning så att allmänheten hindras från att vara i området, till exempel göra om en fiskebod till ett fritidshus. Andra åtgärder som inte är tillåtna är att anlägga bryggor, sätta upp staket, schakta, spränga eller fälla träd.

Inom detaljplanelagt område är strandskyddet oftast upphävt, förutom i äldre planer. Om det inte är upphävt behöver du ha dispens från strandskyddet för att få bygga. Kontakta kommunen för att få reda på om din fastighet omfattas av strandskydd innan du planerar ditt bygge.

En strandskyddsdispens kostar cirka 12 000 kronor.

Strandskyddet omfattar även livsvillkoren för djur- och växtliv. Även om det finns särskilda skäl kan inte dispens ges om de biologiska värdena påverkas på ett oacceptabelt sätt.

Hur du ansöker om strandskyddsdispens:

  • Fyll i e-tjänst för strandskyddsdispens med beskrivning och motivering till önskad åtgärd.
  • Bifoga situationsplan med samtliga byggnader och anläggningar inritade i skala 1:500 eller 1:1000. I kartan ska framgå tomtplatsavgränsning och var utfarten till fastigheten är placerad.
  • Översiktskarta som visar var strandlinjen är och det du önskar ha dispens för, är placerat.

Dispens i skyddade områden

Ska du göra en åtgärd inom strandskyddsområde som också är skyddat som Natura 2000-område, naturreservat, naturvårdsområde eller biotopskydd söker du dispens hos länsstyrelsen istället för hos kommunen.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.