Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Staket, plank, mur och häck

När du ska välja utformning på din inhägnad bör du välja form, färg och material som stämmer väl med huset och omgivningen. Oavsett vad du väljer att avgränsa din tomt med är det viktigt att du inte skymmer sikten för trafiken. Ta också en dialog med grannen om du ska plantera något nära deras tomtgräns eftersom det kan skapa besvär.

Staket

Staket är vanligtvis bygglovsfritt. Höjden på ett staket räknas alltid från marken på den lägsta sidan. Ett staket som är högre än 1,1 meter eller öppet (genomsiktligt) till mindre än 50 procent sett rakt framifrån räknas som ett plank och kräver bygglov. Tänk på att du inte får placera ett staket så att det hindrar sikten vid utfarter och korsningar.

Bild på en utfart som visar hur du kan bygga utan att störa trafikenFörstora bilden

Plank och mur

För att uppföra plank och mur behöver du vanligtvis ett bygglov. Även stödmurar räknas som mur. I tomtgräns mellan grannar får plank och mur normalt inte vara högre än 1,8 meter över marken. I tomtgräns mot gata och parkmark inte högre än 1,5 meter över marken.

Plank och mur med en höjd av högst 0,5 meter över marken kräver inte bygglov.

Vill du skapa en skyddad uteplats med hjälp av plank eller en mur intill ett en- eller tvåbostadshus gäller särskilda regler. Läs mer om skyddad uteplats.

Var får jag bygga plank och mur?

Du behöver bygglov för att uppföra murar och plank. Du ska placera och utforma dem på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden. De ska också ha en yttre form och färg som är estetisk tilltalande med en god helhetsverkan.

Vilken byggrätt en fastighet har och var byggrätten är placerad kan du se i detaljplanen för området. Detaljplaner finns för alla tätbebyggda områden i stad och byar, men vanlighetvis inte på landsbygden. I detaljplanen markeras dessutom vilka ytor som ska vara byggfri mark, där alltså inte plank eller murar får uppföras.

I villakvarter med trädgårdar markeras ofta förgårdsmark (s.k. prickmark) längs gatan framför husen som byggfri. Gaturummets karaktär blir då lummig och luftig. Ett högt plank eller en hög mur strider då mot detaljplanens syfte. En bygglovsansökan för plank och mur på mark som inte får bebyggas (s.k. prickmark) behandlar vi som en avvikelse från planen. Vi tar då kontakt med berörda grannar och bedömer sedan från fall till fall om vi kan bevilja en sådan ansökan.

Häck

Vill du plantera en häck eller ett träd behöver du inget lov. Du måste följa vissa regler för fri sikt i korsningar och vid in- och utfarter för att häckar inte ska bli en trafikfara. Tänk på att alltid prata med din granne om du ska plantera något eftersom häckar, buskar och träd kan skapa besvär.

En bild på en häck och hur hög den får vara i en korsning.Förstora bilden

Pergola, spalje och nätstängsel

En pergola är en gles konstruktion med dubbla rader av fristående stöd och en överliggare mellan stöden. Oftast är pergolan övervuxen av klängväxter. Pergolan ska dock vara så gles att proportionerna 80 procent luft och 20 procent material uppnås. Detsamma gäller för en spaljé. Du behöver inte något bygglov för att sätta upp en spaljé eller en pergola utan tätt tak.

Grovmaskiga stängsel som till exempel Gunnebostängsel kring en industri, hundgård eller tomt behöver du inte bygglov för.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.