Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Solceller eller solfångare

Du kan behöva bygglov om du vill montera solceller eller solfångare på ditt hus. Det som avgör är till exempel om de följer husets form eller om byggnaden de ska monteras på klassas som särskilt värdefull.

Varför ska jag ha solceller eller solfångare?

 • För att sänka kostnader för värme. En pellets- eller vedeldare har stor nytta av solfångare och kan få en ökad verkningsgrad på sitt värmesystem. Driftskostnaderna är små och solinstrålningen är gratis.
 • För att kunna lagra eller sälja el. Solceller omvandlar energin till elektricitet och under vissa tider kan mer energi produceras i solcellerna än vad hushållet använder. Då kan man lagra överskottsenergin i batterier eller koppla in sig på energibolagets elnät för att vid ett senare tillfälle använda energin. Vill man koppla på sin anläggning på elnätet ska man kontakta sitt elbolag för mer information.
 • För att kyla. Man kan alltså omvandla energin till att kyla en byggnad.
 • Läs mer på Energimyndighetens sida Soellportalen - en vägledning om solceller.

Ta reda på om du behöver byta tak och/eller om du behöver ansöka om bygglov

 • Är ditt tak i gott skick eller behöver det renoveras? Om du behöver renovera är det smidigast att göra det först eftersom solcellsanläggningen troligen kommer att finnas kvar på taket länge. En generellt beräknad livstid för en solcellsanläggning är 25–30 år.
 • För solcellspaneler och solfångare som är vinklade uppåt eller utåt från byggnadens form behöver du bygglov. På platta eller låglutande tak lutas solcellerna normalt upp på ställning och det kräver bygglov.
 • Byggnaden du ska placera solcellerna på är klassad som kulturhistoriskt värdefullt.Det står i detaljplanena om solceller eller solfångare kräver bygglov.
 • Solcellerna är tak- eller fasadintegrerade (solcellerna är till exempel utformade som takpannor) och bytet innebär att fasaden eller taket väsentligt ändrar form eller färg.

Du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Om din fastighet ligger utanför detaljplan.
 • Om solcellspanelerna ska stå fristående på marken utan att vara hopbyggda så att de liknar en byggnad.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din bygglovsansökan

En takplansritning visar själva byggnaden med solcellerna uppifrån så att det går att se hur solcellerna ska placeras på taket.

 • Planritningarna ska redovisa utvändiga mått.
 • Hela byggnaden ska vara med på planritningen, och du ska tydligt markera solcellerna.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.
 • Du behöver inte alltid lämna in en takplansritning, men det kan i vissa fall krävas. Istället kan du redovisa på en situationsplan var solcellerna ska placeras.

Fasadritningarna är till för att visa byggnadens fyra sidor sett rakt framifrån.

 • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla berörda väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).
 • Hela byggnaden ska vara med på fasadritningarna och ska visa solcellernas placering.

En kontrollplan beskriver de kontroller som ska göras och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Den behövs för att det du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning.
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras.
 • vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig.

Förslag på kontrollplan för enklare åtgärder (ej publicerad)

Du kan hämta en karta gratis från webben eller via vårt kontaktcenter.

Om du skriver ut din karta själv från kommunens karta behöver den inte vara skalenlig.

Några sista saker att tänka på

Om du bor i ett område som har kulturhistoriskt värde behöver du söka bygglov för att sätta upp solceller.

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.

Steg 3 – Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din ansökan, använd vår e-tjänst.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.