Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Sjöar

Kommunen är rik på sjöar, 388 stycken, allt från den stora Bolmen till små gölar och tjärnar i skogslandskapet.

Bolmen

Bolmen är Sveriges tolfte största sjö vars nordvästra del hör till kommunen. Sjön är mycket artrik både vad gäller fisk-, växt- och fågelliv. Bolmen har flera hundra öar som gör den särkilt attraktiv för fågellivet. Exemplvis häckar fiskgjuse, brun kärrhök, småskrake, grågås, havstrut med flera runt sjön. Fisklivet är också artrikt med bland annat sik, siklöja, gös och signalkräftor. Sjön erbjuder också goda möjligheter till båtliv, fiske och bad.

Fegen

Fegen, gränssjö i sydväst, är en sprickdalssjö med för Europa unika naturvärden. Sjön hyser stort antal fiskarter, däribland den helt unika vårlekande siklöjan. Fegen har det enda livskraftiga beståndet av arten i Sverige och ett av få i världen. Sjön har också stora bestånd av fiskgjuse och storlom.

Draven

Söder om Reftele i kommunens jordbruksbygder finns slättsjön Draven, en av Smålands viktigaste fågelsjöar. Sjön restaurerades på 1990-talet och är också naturreservat. Skrattmås, storspov, småfläckig, sumphöna, vattenrall, rördrom, brun kärrhök och sångsvan är några av de häckande arterna.

Nissan

Ån Nissan flyter i en bred dalgång från norr till söder genom kommunen. Dalgången med mäktiga sandavlagringar är ett minne från avsmältningen av inlandsisen. Nissan är mestadels lugnflytande på sin 8 mil långa väg genom kommunen. På sin väg genom omgivningarnas sandavlagringar flyttar vattnet ständigt om sandmaterialet och bildar nya åkurvor och avsnörda småsjöar. Denna så kallade meanderbildning är en levande geologisk process som är så utvecklad i trakterna kring Gislaved att ån här förklarats som riksintresse. Vattnets översvämningar och omflyttningar skapar också speciell strandmiljöer med ett varierande djur och växtliv.

Nissan har under århundradena utgjort förutsättningen för flera av våra tätorters framväxt. Där vattenkraften kunde nyttjas växte olika typer av industriproduktion fram. Under perioder nyttjades också ån som transportled med en omfattande flottningsverksamhet.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.