Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Sjöar och vattendrag

Det finns 388 sjöar i kommunen. Bolmen och Fegen är de två största. Från norr till söder genom kommunen rinner Nissan på sin väg till havet. Våtmarkerna i form av stora högmossar men också kärr, mader och sumpskogar utgör ett stort inslag i vår natur.

Hitta snabbt

Nyheter