Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Inventering av enskilda avlopp

Otillräckligt renat avloppsvatten leder till övergödning av sjöar och vattendrag. Förorening av dricksvattenbrunnar och diken ökar även risken för smittspridning. Därför har Bygg- och miljönämnden beslutat att samtliga enskilda avlopp i kommunen skall inventeras.

Inventeringsenkät

Du som fastighetsägare får information om den kommande inventeringen genom ett brev som Samhällsutvecklingsförvaltningen skickar ut. Sedan får du ett vykort som innehåller instruktioner om hur du ska göra för att fylla i vår digitala inventeringsenkät. Dina svar underlättar för oss när vi gör inspektion och gör även att tillsynsresultatet blir säkrare.

I enkäten fyller du i uppgifter om ditt avlopp. Finns det flera hus med samma fastighetsbeteckning ska samtliga hus redovisas. Om din fastighet inte har indraget vatten och/eller avlopp ska du ändå fylla i enkäten.

Om du nyligen fått ett vykort med information, läs mer här

Platsbesök

Vi kommer göra ett platsbesök på din fastighet.

Platsbesöket görs normalt oanmält om inte du som fastighetsägare meddelar oss om att vilja närvara. Vid besöket sker endast en utvändig kontroll av vilken sorts avloppsanläggning som finns och hur den fungerar. Detta görs bland annat genom kontroll av slamavskiljare, eventuellt minireningsverk, efterföljande brunnar, luftningsrör samt kontroll av utsläppspunkt om det finns någon sådan.

Vi behöver inte komma in i huset vid inspektionstillfället. Däremot uppskattar vi om du som fastighetsägare har förberett genom att:

  • Göra brunnslock lätt åtkomligt för inspektion
  • Avlägsna tyngre stenar eller dekorationer

Vad händer efter inventeringen?

Samhällsutvecklingsförvaltningen återkommer till dig efter färdig bedömning.

  • Om avloppet uppfyller ställda krav avslutas ärendet.
  • I annat fall fattas beslut om så kallat föreläggande. I föreläggandet ställs krav på att avloppsanläggningen måste åtgärdas för att få fortsätta nyttjas. Innan ett negativt beslut fattas sker en kommunicering med dig, där du har möjlighet att komma till tals.
  • Du kan också få ett förbud att använda ditt avlopp. Bristfälliga avloppsanläggningar behöver i allmänhet åtgärdas inom ca 1 år efter beslutsdatum.

Vilka områden inventeras nu?

Alla enskilda avloppsanläggningar planeras vara kartlagda och vid behov förbättrade till år 2032 mer information om inventeringsområde hittar du på VA-Plan.

I år inventerar vi område 6, nästa år inventerar vi område 7.

Karta över Gislaveds kommun indelad i 9 områden. Områdena visar uppdelningen av inventering av avlopp

Avgift och hur du själv kan påverka den

Vi tar ut en handläggningsavgift enligt gällande taxa.

Vet du redan nu att ditt avlopp inte uppfyller kraven? Ansök då om tillstånd för enskilt avlopp hos kommunen och se till att avloppsanläggningen är färdigställd innan inventeringen påbörjas, då slipper du inventeringsavgiften.

Genom att fylla i enkäten att ditt avlopp är bristfälligt (rött) och vad bristerna är i enkäten så kan du minska inventeringsavgiften för ditt avlopp. Inventeringsavgiften blir också lägre om miljöhandläggarna kan bedöma ditt avlopp utifrån ditt enkätsvar istället för att åka ut på plats.

Tabell över kostnader för tillsyn vid inventering av avlopp

Inventeringsavgift/tillsynsavgift för 2023Avgift,kronor
Bedömning av enkät, tillsynsbesök, krav på åtgärd (förbud)4 600
Bedömning av enkät, krav på åtgärd3 450
Bedömning av enkät, tillsynsbesök, ej krav på åtgärd3 450
Bedömning av enkät, ej krav på åtgärd2 300
Uppföljande tillsyn av avloppsanläggning för 1-25 hushåll.2 300 per tillsynstillfälle


Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.