Avlopp

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för vatten som på något sätt är påverkat av samhället. Spillvatten är förorenat av bad, disk, tvätt och toalett. Dagvatten är regn- och smältvatten. Dräneringsvatten är vatten som leds bort från marken, till exempel under byggnader. I Gislaveds kommun får 83 % av invånarna sitt avloppsvatten omhändertaget i allmänna (kommunala) anläggningar. De övriga har enskild avloppsanläggning. De flesta privata anläggningarna är små och försörjer endast ett hushåll men det finns även ett antal större privata avloppsanläggningar, s.k. gemensamhetsanläggningar i kommunen.

Karta spillvattenförsörjning

Fakta om kommunens spillvattenförsörjning finns sammanställt i kartform. I kartan är det möjligt att visa olika delar av kommunen i detalj samt att välja vilken information som ska visas. Länk till karta med nuvarande spillvattenförsörjning. Länk till annan webbplats. 

Sidan uppdaterades senast: