Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Slam och latrin

När avloppsvatten renas bildas slam. Slam består av flera olika saker, exempelvis toalettpapper och bajs. Latrin kallas det som samlas i en behållare på ett utedass.

Slam finns i alla typer av enskilda avlopp, exempelvis slutna tankar, slamavskiljare och minireningsverk. Som fastighetsägare är det ditt ansvar att tömma din anläggning på slam minst en gång per år.

Slamtömning

Om du behöver fler tömningar beställer du det genom att kontakta SÅM.
Du kan kontakta SÅM genom att skicka e-post till kontakt@samiljo.se eller ringa på 010 - 414 47 00.

Vid behov av akut slamtömning utanför kontaktcenters öppettider ringer du journumret 0371-500 97. Observera att jourtaxa utgår vid akut tömning.

Slamtömning beställs via SÅM:s hemsida

Läs mer på Tranemos hemsida vad som gäller för Tranemo kommuns invånare

Om du vill ha glesare hämtningsintervall beställs det via kommunen.

Blankett glesare slamtömningsintervall. Pdf, 177.6 kB.

Spridning av slam

Spridning av slam regleras av jordbruksverkets föreskrifter. Du får sprida slam vid samma tidpunkter som organiska gödselmedel.

Läs mer på jordbruksverkets hemsida om gödsling med slam.

Läs mer på sidan om lantbruk

Latrin (Utedass)

Latrin kallas avfallet från toaletter där kiss, bajs och toalettpapper samlas upp i en latrinbehållare.

Latrin är dock ett kommunalt avfall och kräver därför att du har abonnemang för hämtning av latrin hos SÅM.

Läs mer om hämtning av latrin och regler för behållaren på SÅMS hemsida.

Läs mer om skötsel av utedass på avloppsguiden.

Blanketter

  • Om du vill ha ett glesare hämtningsintervall behöver du anmäla det till kommunen.

Blankett glesare hämtningsintervall. Pdf, 177.6 kB.

  • Om du själv vill ta hand om ditt urin eller toalettavfall så behöver du ansöka om det hos kommunen.

Blankett för eget omhändertagande av toalettavfall. Pdf, 141.5 kB.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.