Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Mark och lokaler

Här hittar du information om frågor som rör mark och exploatering, till exempel vilken av kommunens bostads- och industrimark som finns till försäljning.

Hitta snabbt

Nyheter