Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontrollen är ditt egna kvalitetssystem för att förebygga och åtgärda händelser som kan påverka människors hälsa eller miljön. Du omfattas även av kraven om du hyr ut ditt hus eller rum till någon.

Som fastighetsägare ska du ha en fungerande egenkontroll, alltså ha upprättat rutiner för hur du kontrollerar att din fastighet uppfyller miljöbalkens krav. I egenkontrollen ska finnas rutiner för att identifiera, upptäcka, förebygga och åtgärda brister.

Utför regelbunden kontroll av ventilationen (OVK)

Om du äger en byggnad behöver du i de flesta fall regelbundet anlita en besiktningsman för att utföra en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant och protokollet ska du sedan skicka till kommunen.

Läs mer om OVK

Säkerställ att radonhalten inte är för hög

För att säkerställa att radonhalten inte är högre än 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) behöver du göra en radonmätning.

Läs mer om radon.

Säkerställ att dina lokaler är tillgängliga för alla

Publika lokaler som butiker och restauranger ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Som fastighetsägare ska du se till att det inte finns så kallade enkelt avhjälpta hinder på dessa platser. Exempel på hinder kan vara nivåskillnader, tunga dörrar, bristande skyltning och bländande belysning.

Läs mer på sidan om tillgänglighet.

Du ska också se till att boendemiljön är tillräckligt bra

Exempel på områden du bör ha koll på:

Lagstiftning

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (Sveriges Riksdag)

Egenkontrollförordningen (Sveriges Riksdag)

Fastighetsägarens egenkontroll (Folkhälsomyndigheten)

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.