Gislaveds kommun logotyp
En man sitter vid ett bord med en miniräknare, en spargris och ett skrivblock framför sig.

Blir du debiterad rätt avgift?

Senast uppdaterad 24 augusti 2023

Det är viktigt att du blir fakturerad rätt belopp för den service, vård eller omsorg du får från kommunen.

Några av de avgifter som kommunen debiterar är avgift för vård och omsorg, exempelvis hemtjänst eller trygghetslarm samt avgifter för förskola och fritidshem. Det finns några saker som kan vara bra att tänka på när det gäller dessa avgifter. Det viktigaste är att du lämnar in rätt inkomstuppgift till kommunen – din inkomst kan avgöra hur stor fakturan blir.

Avgifter och betalning för förskola och fritidshem

När ditt barn har en plats i förskola eller fritidshem betalar du en avgift för platsen varje månad. Avgiften baseras på hela hushållets inkomst före skatt, oavsett om ni har gemensamma barn eller inte. Som vårdnadshavare är det ditt ansvar att meddela din korrekta inkomst och familjesituation så att barnomsorgsavgiften blir rätt för dig. Vid inkomster över 54 830 kronor debiteras den högsta avgiftsnivån, så kallad maxtaxa.

Det finns en e-tjänst för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som du använder för att uppdatera din inkomstuppgift.

Avgiftskontroll görs varje år

Kommunen strävar efter att alla familjer betalar rätt avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. För oss är det en fråga om rättvisa och trygghet. Att alla familjer behandlas lika. Varje år granskar vi avgifterna genom en retroaktiv avgiftskontroll. Vid kontrollen ser vi hur mycket du har betalat under året. Vi jämför det med vad du skulle ha betalat om du hade anmält din månadsinkomst baserad på din årsinkomst, delad med tolv.

Under 2023 går vi igenom de avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som betalades 2021. De som har betalat för mycket får pengar tillbaka och de som har betalat för lite får en faktura att betala. Avgiftskontrollen görs med en försening på ungefär två år eftersom kommunen behöver korrekta skatteuppgifter från Skatteverket.

Mer information hittar du på sidan om retroaktiv avgiftskontroll.

Avgifter för vård och omsorg

Du som får hjälp av hemtjänsten, är inskriven i hemsjukvården, bor på ett vård- och omsorgsboende, har ett trygghetslarm eller är beviljad korttidsvistelse/växelvård betalar en avgift varje månad. Avgiften beror på hur stor inkomst du har samt hur mycket hjälp eller service du får. Därför är det viktigt att du lämnar rätt inkomstuppgifter till kommunen, detta görs varje år.

Du kan lämna dina uppgifter genom att fylla i e-tjänsten för inkomstförfrågan.

Uppgifterna behöver vi för att kunna ta ut rätt avgift som fastställs utifrån dina personliga ekonomiska förhållanden. Ett avgiftsutrymme räknas sedan fram och det blir din betalningsförmåga varje månad. Alla får ett skriftligt avgiftsbeslut med en beräkning av aktuellt avgiftsutrymme.

När vi räknar ut vilken avgift du ska betala tar vi också hänsyn till att du får behålla en summa som täcker normala levnadskostnader. Det kallas för förbehållsbelopp. När skatt, bostadskostnad och avgifter för vård och omsorg är betald ska du ha kvar en viss summa pengar varje månad.

Tänk på att du är själv skyldig att informera om ändrade förhållanden under året som kan påverka din avgift.

På sidan om avgifter inom vård och omsorg, finns svar på vanliga frågor gällande avgiften.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.