Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Vandringsleder

På den här sidan hittar du kort information om vandringslederna i vår kommun. Här har vi också samlat tips och regler att ta hänsyn till under din vandringstur.

Kort fakta om kommunens vandringsleder

Gislavedsleden är ca 10 mil lång och går i västra kanten av kommunen från Kinnared vid Hallandsgränsen i söder till Isaberg i norr. Den är en del av Europaled 6 som går från Alexandroupolis i Grekland till Kilpisjärvi i Finland. Längs leden finns vindskydd. Läs mer om Gislavedsleden.

Runt Tuskebosjön sträcker sig en 5,5 km lång promenadstig i ett varierande landskap med intressanta kulturmiljöer. På vandringen rör du dig genom två socknar - Våthult och Villstad. Stigen börjar vid Pålsbo ca 5 km sydväst om Gislaved. Läs mer om Tuskebo promenadstig.

Fornminnesleden i Öreryd (7 alt 3 km) är som namnet låter rik på fornlämningar, bland annat gravfält från äldre järnåldern och flera gravrösen.

Är du ute och spelar golf på Isabergs golfbana eller bara har lust att vandra en stund. Då är Golfbaneleden en perfekt vandring för dig. Leden är belägen vid området för Isabergs golfbana. Du får samtidigt som du går runt leden en historisk berättelse från Nissafors bruks historia.

Runt Isabergsområdet finns också många fina vandringsleder i varierande längder. Vid stugbyn finns en orienteringskarta där man kan se hur lederna går. Läs mer om Isabergs Fritidsby.

Kring Nissan i Gislaveds tätort finns mängder av intressanta natur- och kulturmiljöer. Natur- och kulturstig Nissan är en promenadstig för dig som vill uppleva och lära dig mer om dessa.

Nissanleden är en promenadstig utmed Nissan mellan Smålandsstenar och Skeppshult. Stigen är ungefär 8 km lång och sträcker sig mellan kraftverket vid Ågårdsfors i norr och Skeppshults elljusspår i söder. Utmed leden finns en rastplats i höjd med Svenshult.

I bostadsområdet Dalen i Gislaved, börjar rymdpromenaden genom vårt solsystem. När du når fram till sista planeten som finns i Mossarp har du gått totalt fyra kilometer. Solsystemet är i skalan 1:1,5 miljarder och finns på initiativ av GAS- Gislaveds Astronomiska Sällskap i samarbete med Gislaveds kommun och Gislavedshus. Utsmyckningen består av stenar.

Allemansrätten

Allemansrätten ger alla rätt att vistas i naturen. Samtidigt innebär den en skyldighet att visa hänsyn gentemot markägare, växt- och djurliv och andra besökare. I naturreservaten gäller inte allemansrätten fullt ut.

Rör dig varsamt i naturen

Det är inte tillåtet att gå på mark som kan ta skada, till exempel åker med växande gröda. Ridning och cykling får bara ske om det inte orsakar skador. Det är förbjudet att köra motordrivna fordon i terrängen. Nedskräpning är förbjudet.

Övernatta utan att störa

Det är tillåtet att tälta kortvarigt utan markägarens tillstånd så länge det inte stör. I Fegens och Isabergs naturreservat är det bara tillåtet att övernatta på anvisade platser och högst två dygn i följd i Fegens naturreservat.

Var rädd om växter och djur

Det är tillåtet att plocka vilda bär, blommor och svamp men inte att bryta kvistar från levande träd och buskar. Hundar ska hållas under uppsikt och under tiden 1 mars–20 augusti får de inte springa lösa i marker där det finns vilt. I Isabergs naturreservat måste hundar alltid vara kopplade. I Fegens naturreservat finns områden med särskilda bestämmelser, bland annat fågelskyddsområden där man inte får vistas under tiden 1 april–31 juli.

Elda med försiktighet

Använd i första hand de iordningsställda eldplatserna. Ring 036-16 85 22 eller 0371-827 15 för information om eventuellt eldningsförbud. Inom Fegens och Isabergs naturreservat är eldning bara tillåtet på anvisade platser.

Länkar

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.