Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Altan, uteplats, pool, skärmtak

Ska du bygga en altan eller skärmtak kan du behöva bygglov. Det beror på hur stort du vill bygga och var din fastighet ligger.

Att bygga ett inglasat uterum kräver alltid bygglov.

Altaner som inte kräver bygglov

Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov.

Vissa högre altaner kräver inte bygglov om de följer vissa krav. Nedanstående regler gäller för fastigheter och byggnader som inte ligger i områden som är särskilt värdefulla från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv.

Reglerna gäller en- eller tvåbostadhus eller ditt komplementbostadhus.
Bygglov krävs inte om altanen:

  • Byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
  • Inte är högre än 1,8 meter
  • Placeras minst 4,5 meter från tomtgräns

Kom också ihåg att även om altanen inte kräver bygglov ska den uppfylla vissa krav, bland annat krav på hållfasthet och bärförmåga.

Boverkets hemsida kan du läsa mer om altaner. Där beskrivs även reglerna gällande staket eller plank på den tänkta altanen.

Altaner som kräver bygglov

Altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och hur det är byggda.

En altan kan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad, en tillbyggnad eller om den ändrar byggnadens yttre utseende mycket. Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken. Särskilt när altanen ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen kan du behöva tänka på detta.

Boverkets hemsida kan du läsa mer om altaner. Där beskrivs även reglerna gällande staket eller plank på den tänkta altanen.

Inglasat uterum

Bygglov krävs för att göra ett inglasat uterum eller inglasning av en uteplats under tak.

Vilka handlingar som ska skickas in tillsamans med din bygglovsansökan:

Fasadritningarna är till för att visa byggnadens sidor sett rakt framifrån.

Fasadritningar ska vara skalenlig. När du söker bygglov för inglasad altan eller skärmtak räcker det med fasadritningar på de fasader som är berörda.
Ritningarna ska visa hur marknivåerna ser ut nu och hur de kommer att se ut efter byggnation. Marklinjer ska redovisas till tomtgräns eller till där befintliga och kommande marknivåer möts. Om marknivåerna inte ändras behöver du skriva det tydligt på fasadritningen tillsammans med en redovisning av befintlig marklinje.

Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

Om det inte finns gamla ritningar i vårt arkiv sedan tidigare kan det behövas ritningar över nuvarande utseende som tydligt visar förändringen. På detta sätt kan bygglovshandläggarna göra en bedömning av det du vill bygga nytt eller ändra.

I vissa fall kan bygglovet kräva planritning eller sektionsritning.

Kontakta kommunen om du är osäker på vad som gäller för din fastighet.

Skärmtak

Skärmtak som är större än sammanlagt 15 m² kräver bygglov.

Om du behöver bygglov för skärmtaket gäller samma regler som för tillbyggnad. Läs om vad som gäller för tillbyggnad.

Skärmtak som inte kräver bygglov

  • Skärmtak som är mindre än 15 m² kräver inte bygglov om de placeras över uteplats, altan, balkong eller entrée. Reglerna för bygglovfria skärmtak gäller för en- och tvåbostadshus.
  • Ska skärmtaket placerat närmare tomtgräns än 4,5 meter ska du ha grannens godkännande. Ger grannen inte sitt godkännande måste du söka bygglov.
  • Att sätta upp en markis kräver inte bygglov.​

Informationsbroschyr från Boverket – På sid 15, 16, och 17 kan du läsa mer om skärmtak.

Pool och badtunna

När du ska bygga en pool på din tomt är det viktigt att du bygger den barnsäkert och har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den. För en helt nergrävd pool krävs inte marklov. Däremot kan du behöva lov för åtgärder som följer med poolbygget, till exempel tak över poolen, altandäck runt poolen, plank eller mur i närheten, eller stora förändringar i marknivån.

Det är inte tillåtet att använda brunnsvatten för att fylla upp en pool. Mer information om regler kring att fylla och tömma pooler kan du läsa om vattenhantering för privata pooler och badtunnor

Du som fastighetsägare är ansvarig att ha koll på eventuella ledningsrätter/servitut.

Råd från Boverket om byggande av pool.

Pooltak

Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket kräva bygglov beroende på hur högt det är och hur det ser ut.

Badtunnor

Pool som placeras ovan mark, exempelvis badtunnor, kräver inte bygglov.

Skydd mot drunkning

Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Barn utforskar sin närmiljö och kan av misstag ramla i en pool om det saknas skyddsanordningar. Det är du som poolägare som ansvarar för att bestämmelserna angående skyddsåtgärder mot drunkning uppfylls.

Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 centimeter.

Förslag på lösningar om hur du kan öka säkerheten vid poolbyggnation kan du läsa i broschyren: Barnsäker pool och trädgårdsdamm från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Uteplats

För uteplatser behövs vanligtvis inget bygglov. Det är eventuella byggnationer runt uteplatsen som kan vara bygglovkrävande exempelvis om du vill ha väggar, tak, plank eller en inglasning. Läs mer om tillbyggnad.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.