Gislaveds kommun logotyp

Direktkontakt

Rektor
Eva Kiratsopoulou

Biträdande rektor
Margareta Göransson

Åtteråsskolans fritidshem
Avdelning Citronen: 0371-817 97
Avdelning Melonen: 0371-817 89
Avdelning Smultronet: 0371-817 83
Avdelning Vinbäret: 0371-816 51
Avdelning Äpplet: 0371-817 80

Post- och besöksadress
Krusbärsvägen 1
333 33 Smålandsstenar

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Åtteråsskolan i Smålandsstenar

På Åtteråsskolan arbetar vi tillsammans för trygghet, glädje, lärande och nyfikenhet.

Åtteråsskolan är en F-3-skola i naturskön miljö med cirka 250 elever som är fördelade i fyra årskurser från förskoleklass till årskurs 3. Skolan har en hög andel lärare med lärarlegitimation.

Foto på Åtteråsskolan

Skolans vision

På Åtteråsskolan arbetar vi tillsammans för trygghet, glädje, lärande och nyfikenhet. Vår vision finns levande i hela vår verksamhet, från förskoleklass till årskurs 3 och i fritidshemmet.

Åtteråsskolans vision: Trygghet, Glädje, Lärande och Nyfikenhet

Tvålärarsystem

Pedagogerna är organiserade i ett tvålärarsystem. Det innebär att två pedagoger med varierande tjänstgöringsgrad delar på ansvaret för en klass. Därutöver finns ytterligare en pedagog, en så kallad femte lärare som arbetar mot båda klasserna i årskurserna. Varje årskurs har två grundlärare i frtidshem från samma fritidshemsavdelning som samverkar med arbetslaget.

Arbetet i ett tvålärarsystem, med undervisning utifrån sex undervisningsformer, ger större trygghet för både pedagoger och elever. Det bidrar även till en förbättrad studiero för eleverna. Tvålärarsystemet har visat sig vara främjande för ett inkluderande klassrumsklimat. Genom tvålärarsystemet kan vi stötta eleverna i olika undervisningssituationer, förbättra våra elevers förutsättning att nå målen, skapa flera lärandemiljöer och skapa mindre klyftor i klassrummet. Även på våra fritidshemsavdelningar arbetar två grundlärare i fritidshem tillsammans.

Årskurs 1-3 har två grundlärare i fritidshem från en fritidshemsavdelning som samverkar med en årskurs och där de tillsammans tillhör ett arbetslag. I förskoleklassen fördelar sig tre pedagoger i varsin klass och ytterligare en pedagog fördelar sitt klassläraruppdrag över de tre klasserna.

Fritidshem

På skolan finns fem fritidshemsavdelningar; Citronen, Melonen, Smultronet, Vinbäret och Äpplet. Fritidshemmet har cirka 180 inskrivna elever. Vinbäret har fritidsverksamhet för elever i årskurs 3 och på de övriga fyra fritidshemsavdelningarna går elever från förskoleklass till årskurs 2.

Utvecklingsdagar för fritidshemmen

För att personalen ska ha möjlighet till gemensamma utvecklingsdagar stänger verksamheten två dagar per termin. Kan vårdnadshavare absolut inte ordna tillsynen på annat sätt när det är stängt, ordnas tillsyn inom någon annan del av verksamheten.

Kommande utvecklingsdagar

Följande dagar är fritidshemmen stängda:

  • Måndag 12 augusti 2024
  • Tisdag 5 november 2024 (gemensam med förskolan)
  • Tisdag 7 januari 2025
  • Måndag 16 juni 2025 (gemensam med förskolan)

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.