Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Grundskola

Alla elever ska undervisas utifrån sina egna förutsättningar.

En lärande skola ska vara flexibel och ständigt utvecklas i takt med samhällsförändringar och vara anpassad till behovet i nuet men också blicka framåt mot framtidens behov.

Hitta snabbt

Nyheter