Gislaveds kommun logotyp

Direktkontakt

Rektor
Karin Abrahamsson

Isabergskolans fritidshem
Avdelning Trollskogen: 0370-38 70 05
Avdelning Djungelklubben: 0370-38 70 06

Post- och besöksadress
Skolgatan 4
330 27 Hestra

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Isabergskolan i Hestra

På vår skola har vi flera olika verksamheter som vi försöker väva samman till en bra och spännande helhet.

Isabergskolan ligger i ett naturskönt område i Hestra. Både Hylteån och Agnsjön gränsar till skolgården. På nära håll finns också fina skogsområden.

Stora ytor att röra sig fritt på

Barnen har stora ytor att röra sig fritt på, till exempel en stor gräsbevuxen fotbollsplan. Vi har en stor asfaltsplan där barn i alla åldrar ofta spelar brännboll, basket och leker andra lekar. På båda sidor av skolbyggnaden finns lekredskap. Inom gångavstånd från skolan finns sporthall, idrottsanläggning och bibliotek.

Samverkar för att bidra till barnens utveckling

På vår skola har vi flera olika verksamheter som vi försöker väva samman till en bra och spännande helhet. Vi tar vara på personalens olika kompetenser och intressen, så att vi kan samverka om barnens hela utveckling inom barnomsorg och skola. Lärare, förskollärare och fritidspedagoger har under många år arbetat tillsammans i arbetslag.

Isabergskolans fritidshem

Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

Fritidshemmet spelar en betydelsefull roll för barnens utveckling och trygghet, och dess pedagogiska verksamhet utgör ett viktigt komplement till skolan.

Fritidshemmet styrs av och ska tillämpa läroplanen för grundskolan och allmänna råd för fritidshem. I den klargörs att samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje barns mångsidiga utveckling och lärande. Vi på fritids har satt upp mål för vår verksamhet utifrån riktinjerna i läroplanen och allmänna råd.

Foto på Isabergskolan

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan