Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Riva, rivningslov

Om du ska riva en hel byggnad, eller en del av en byggnad, behöver du oftast söka rivningslov eller göra en anmälan om rivning.

Vad räknas som rivning?

Boverkets hemsida kan du läsa mer om vad som räknas som rivning.

Steg 1 - Ta reda på om du behöver rivningslov

Du behöver ansöka om rivningslov om:

 • Din tomt ligger inom detaljplanerat område och du vill riva en hel eller en del av en byggnad som inte är en friggebod.

Du behöver istället göra en rivningsanmälan om:

 • Din tomt är utanför detaljplan och du vill riva en huvudbyggnad eller en del av en huvudbyggnad.

Du behöver varken rivningslov eller göra en rivningsanmälan om:

 • Du vill riva en byggnad eller del av en byggnad som du får bygga utan bygglov eller anmälan, till exempel en friggebod.

Läs mer om rivningsanmälan och vilka undantag som finns på boverket.se.

Steg 2 - Ta fram underlag för din anmälan eller ansökan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

 • Ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
 • Måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • Skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din anmälan eller ansökan:

Du kan hämta en karta gratis från webben eller via Kontaktcenter.

Om du skriver ut din karta själv från kommunens karta behöver den inte vara skalenlig.

En kontrollplan beskriver de kontroller som ska göras och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar och tar bort ska vara säkert och följa samhällets krav. När du river en byggnad ska du hantera avfallet korrekt. Ta hjälp av SÅMs hemsida Farligt avfall - SÅM (samiljo.se)

I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

 • vilken typ av avfall som kommer uppstå vid rivningen, hur mycket, var ska det forslas, återvinnas eller deponeras.
 • vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur de ska tas om hand
  hur eventuellt farligt avfall ska tas om hand
 • vilka kontroller som ska utföras, hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras
 • vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig

Förslag på kontrollplan vid rivning Pdf, 160 kB.

Några sista saker att tänka på när du ska riva

Vid större eller mer omfattande rivningsarbeten behöver du anlita en kontrollansvarig och lämna in den uppgiften i din anmälan eller ansökan.

Om byggnaden är gammal behöver du först kontrollera om den har kulturhistoriskt värde.

Om du misstänker att marken är förorenad måste du undersöka det innan du börjar gräva.

Steg 3 - Skicka in din anmälan eller ansökan

Nu är du redo att skicka in din anmälan eller ansökan, använd vår e-tjänst.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.