1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Kalkning

Försurning är Jönköpings läns största miljöproblem. Värst drabbade är vi i länets västra och södra delar. För att motverka försurningens negativa effekter bedrivs en omfattande kalkningsverksamhet.

Vårspridningen 2023 i sjöar och på våtmarker i nedanstående tillrinningsområden kommer ske med planerad start 2023-04-18. Spridning sker med helikopter och båt och genomförs av MOVAB AB, Landskrona.

Kalkningsmedel utgörs i sjöar av kalkstensmjöl vid båtspridning eller den damningsfria produkten optimix, vid helikopterspridning, som består av en blandning av kalkgranuler, kalkstensmjöl och fukt. På våtmarker endast optimix.

05 Storasjön
Store-malen, Illeråsasjön.

07 Yxabäcken
Arvidabosjön, Skivebosjön.

10 Bolån
Kroksjön, Stora Askaken.

12 Flinterydsbäcken
Tunnerbohultasjön, Larsbosjön.

13 Bäckåsabäcken
Siggasjön, Försjön.

14 Hensjön
Eldsjön.

24 Radan
Rakalven, Stengårdshultasjön.

33 Flankabäcken
Skjutsebosjön.

43 Lillån
Smörhultasjön.

70 Lillån
Flahultasjön.

Hitta snabbt

Nyheter