Gislaveds kommun logotyp

Direktkontakt

Har du frågor om processen? Kontakta Elin Turesson, Utvecklingsledare landsbygdsutveckling. mejl: elin.turesson@gislaved.se, tel: 0371 81146

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Lokalsamtal hösten 2023

Bosebo, Våthult, Båraryd, Lövås

I höst kommer vi fokusera på området Bosebo, Våthult, Båraryd, Lövås. Alltså landsbygden som omger Gislaved och Anderstorp tätorter.

Läs mer om lokalsamtal

Välkommen på lokalsamtal i Våthults församlingshem den 16/10!

Tid: 16/10 klockan 19-21

Plats: Våthults församlingshem

För vem? Du som bor eller verkar i lokalsamtalsområdet är välkommen!

Anmälan görs via Dialog Gislaved . Du behöver skapa ett konto, det beror på att samma system kommer användas för att rösta om medborgarbudgeten.

Om du stöter på problem med anmälan kan du istället mejla ditt namn och eventuell allergi till elin.turesson@gislaved.se

Lokalsamtalet är ett dialogmöte där vi pratar om hur din bygd kan utvecklas. På lokalsamtalet får du möjlighet att prata med dina grannar och ställa frågor till representanter från kommunen.

På lokalsamtalet kommer vi även informera om hur du kan delta i den medborgarbudget som satsas i området.

Bild från vykort

Foto: Mostphotos

Tidsplan

Lokalsamtalet har flera delar:

  • Digitalt informationsmöte för föreningar i området: 14/8 klockan 17.30-18.30
  • Lokalsamtal i Gullviveskolan vecka 41
  • Lokalsamtal med allmänheten: 16/10 klockan 19-21 i Våthults församlingshem
  • Förslagsinlämning medborgarbudget: 17/10 - 14/11
  • Omröstning medborgarbudget: januari 2024

Lokalsamtalsområdet Bosebo, Våthult, Båraryd, Lövås

Du som bor eller verkar inom området är välkommen att delta i lokalsamtalet

Lokalsamtalsområde Bosebo Våthult Båraryd Lövås

Vad pratade vi om förra gången?

Lokalsamtalatsområdena har gjorts om sedan förra mandatperioden. Här finns anteckningar att ladda ner från tidigare möten som berört delar av det nya området:

Aktuella planer som berör ditt område

Vägplaner för riksväg 26

Trafikverket planerar att bygga om en ca 6 km lång vägsträcka mellan Isberga-Gislaved till en mötesfri väg med mitträcke och en högsta hastighet på 100 km/h. Du kan läsa mer om projektet på Trafikverkets hemsida.

Fördjupad översiktsplan för Gislaved och Andersstorp

Under våren 2020 inledde kommunen arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved och Anderstorp, ett arbete som förväntas bli klart under 2023. Du kan läsa mer på den här länken.

Friluftsplan för Gislaveds Kommun

Ett arbete med att ta fram en ny strategi, vison och ett förbättrat arbetssätt kring friluftsliv och friluftsanläggningar görs just nu. Kommunen inventerar leder och friluftsområden och en enkätundersökning med invånare har gjorts. Du kan redan nu hitta information om friluftslivet på kommunens turismsida.

Kommunens service i ditt område

Kommunen har ett brett ansvarsområde när det gäller samhällsservice. Här presenteras ett urval av verksamheter nära dig. Vill du veta mer om kommunens övriga verksamhet kan du söka dig fram på hemsidan.

Kommunen erbjuder service när:

Turisminformation

Enter Gislaved är ansvariga för turisminformation i kommunen. Aktuell turisminformation finns på Visit Isabergsregionen. Du kan också hitta information via Naturkartan.

Bibliotek och bokbuss

Närmaste bibliotek finns i Gislaved och erbjuder meröppet. Det innebär att du kan komma in i biblioteket även utanför öppettiderna med hjälp av ditt bilbliotekskort.

Bokbussen besöker: Bosebo, Norra Mo, Båraryd (kyrkan), Stenhestra, Norlida, Ingelsbo, Bondaryd, Ebbebo/Sandshult, Lövås, Södra Mo, Våthult, Löbbo. Det går att önska vart bokbussen stannar. Aktuell turlista hittar du här.

Projektstöd eller föreningscheckar från Leader Västra Småland

Kommunen är medfinansiär till Leader Västra Småland där du som lokal förening eller lokalt företag kan söka projektstöd för att genomföra din idé. Det finns både möjlighet att få en Leader-check mellan 5000-30 000 kr som innebär mindre administration och ett större projektstöd som kräver en mer omfattande ansökan. Du kan ta kontakt med Leaderkontoret i Gnosjö för att få stöd att utveckla din idé och utforma ansökan. Läs mer på Leaders hemsida.

Näringsliv och företag

Enter Gislaved är ett kommunalt bolag med uppdrag att utveckla konkurrenskraft för handel, besöksnäring och näringsliv i Gislaveds kommun. Hos Enter kan du få hjälp att starta företag eller utveckla din verksamhet.

Projektbidrag för unga

Kulturslanten kan sökas av dig som är 13-25 år för att genomföra kulturprojekt riktade till allmänheten. De som söker bidraget får coachning av personal på kulturplatån.

Initiativpengar kan sökas av dig som är 13-25 år för att genomföra fritidsaktiviteter av och för unga.

Föreningsbidrag

Föreningar i Gislaveds kommun kan söka bidrag för verksamhet inom följande områden:

När du ska bygga nytt eller bygga om behöver du oftast någon form av bygglov eller en bygganmälan. Läs mer om bygglov.

Kommunen erbjuder hemtjänst och hemsjukvård till personer som har behov av detta. Det finns även andra former av stöd och hjälp. Läs mer om omsorg och stöd.

Offentlig service som bedrivs av regionen eller staten

Jönköpings länstrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Gislaveds kommun. Vi har en regelbunden dialog med JLT där vi kontinuerligt arbetar för att göra hela kommunen mer tillgänglig med kollektivtrafik.

Du kan använda dig av länstrafikens närtrafik

Närtrafik kan användas för att åka mellan bostaden och närmaste tätort inom kommunen, alternativt kommunhuvudorten och i vissa fall över kommun/länsgräns. Du kan även åka till närmaste hållplats. Det är också möjligt att resa till fritidsanläggningar som ligger i anslutning till tätort (max 3 km utanför tätort). Läs mer här: Närtrafik (jlt.se)

När du vill lämna synpunkter angående kollektivtrafik ska du kontakta länstrafiken: Lämna synpunkter (jlt.se). Önskemål om förändringar i utbudet som skickas in till JLT tas vidare för en behovsbedömning inför kommande tidtabell. Det är större chans att ditt önskemål tas i beaktning ifall du specificerar tider och hållplatser som kan vara aktuella för ytterligare avgångar snarare än att framföra att orter eller enskilda hållplatser ska ha fler avgångar generellt.

De statliga väg och järnvägarna ansvarar Trafikverket och regionen för. Förändringar inom det statliga väg- och järnvägsnätet planeras långsiktigt, där den övergripande inriktningen och de finansiella medlen till drift och nybyggnation beslutas av Sveriges regering och riksdag. Gislaveds kommun har kontinuerlig dialog med både Trafikverket och Region Jönköpings län. Vi för fram de intressen och behov som kommunens invånare och företag har. Vi välkomnar alla inspel till detta.

Vägar och gator i ditt område är i huvudsak statliga och underhålls av Trafikverket eller enskilda och underhålls av markägare eller samfälligheter. När du vill lämna synpunkter angående allmän väg ska du kontakta Trafikverket.

För dig som är väghållare eller har intresse av att bli detta finns bidrag att söka. Läs mer om vägbidrag.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i sommar

Måndag:

08.00-16.00

Tisdag:

08.00-16.00

Onsdag:

08.00-16.00

Torsdag:

08.00-16.00

Fredag:

08.00-16.00

Andra öppettider kan förekomma i samband helgdagar.