Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Nyanlända och integration

Vårt uppdrag som kommun är att hjälpa dig att snabbt delta i det svenska samhället. Vi ser bland annat att det svenska språket, utbildning och jobb är viktiga delar för att du ska kunna etablera dig i Sverige

Efter att en person har fått uppehållstillstånd i Sverige anvisar Migrationsverket personerna till vidare kommuner om de inte själva ordna eget boende. Gislaveds kommun ska varje år ta emot ett bestämt antal personer som varierar från år till år.

Mottagande

Du som anvisas till Gislaveds kommun av Migrationsverket tas emot av Enheten för vuxenstöd och integration. Vi erbjuder hjälp och vägledning under den första tiden i Sverige. Det kan vara i form av myndighetskontakter, kontakt med vården, inskrivning i skola eller andra frågor du har som ny i Sverige. Vanligtvis avslutas stödet när du som nyanlända skrivs in i Arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Boende

Enligt lag ansvarar kommunen för boende för dig som nyanlända som anvisats till Gislaved och som har fått uppehållstillstånd. För att uppnå god integration är vår ambition att erbjuda boende där det finns goda förutsättningar för våra nya kommuninvånare att etablera sig. Vi har ett nära samarbete med Gislavedshus och för att ordna bostäder till anvisade.

Förskola och skola

I våra förskolor och skolar arbetar personalen med att integrera barnen i samhället. Vi har fokus på språk, både svenska och hemspråket och uppmuntrar barnen att de del av olika kulturer.

Svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare är grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål. Undervisningen bedrivs under hela året uppdelat på fem perioder och har inga lov inlagda.

Tolkservice

Innan våra invandrargrupper lärt sig tillräckligt med svenska behöver de ofta tolk i sina kontakter med olika myndigheter.

Vi söker tolkar

Fortsatt stort behov av tolkar i bland annat språken: ukrainska, ryska och engelska.

Tolkservice förmedlar tolkar till kommuner, landsting, advokater, polis, företag, privatpersoner samt övriga myndigheter. Vid behov av tolk i mötet med svenska myndigheter ska hjälpen erbjudas enligt svensk lag.
Behövs det tolk på en myndighet är det alltid myndigheten som bokar tolk. Vi erbjuder tolk i ett 100-tal olika språk.

Från och med 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft. I den skärptes kravet på användandet av tolk från ett bör-krav till ett skall-krav. På Sveriges riksdags webbplats kan du läsa mer om kravet.

Våra tolktjänster

Språktolk, kan bokas på plats eller telefon samt bildtolk till exempel på teams.
Översättningar görs av dokument som inte kräver stämpel, däremot hjälper vi gärna till med förmedling till en auktoriserad translator.

Meddelandeservice utförs vid kortare meddelande till patienter/klienter till exempel tidsbokningar eller avbokningar.

Teckentolkar, för de som har nedsatt hörsel, bokas på Region Jönköpings län.

Så här bokar du tolk

Språktolk bokas via systemet Taqs, du kan också boka tolk genom att ringa 0371-813 40,
Teckentolk bokas på Region Jönköpings län på telefon 010-24 25 250

Information om hur du använder bokningssystemet Taqs

För att använda TAQS, kontakta oss så att vi kan registrera er. Ni behöver ha en administratör samt en mailadress för att det ska fungera. Administratören loggar in som huvudkund och är den som ser fakturaunderlagen samt lägger till nya beställare.

I Taqs kan ni förutom, att boka tolkar även avboka, lämna återkoppling, boka meddelandeservice med mera. Systemet är både enkelt och lättöverskådligt.

Vill ni veta mer kommer vi på Tolkservice gärna ut och informerar om hur du bokar samt använder tolk.

Tolkservicerådets webbsida finns en film om hur man använder tolk.

Vill du bli tolk?

Vi ser att behovet av tolkar ökar i samhället. Därför söker vi hela tiden nya tolkar. Just nu söker vi platstolkar på språken: ukrainska, ryska, albanska, holländska, polska, thailändska, rumänska, spanska, grekiska, litauiska, somaliska, tjetjenska, tigrinja och vietnamesiska.

För dig som vill veta mer om hur du blir tolk

Ansök här för att bli tolk

Region Västmanland erbjuder en digital grundläggande utbildning om tolkanvändning där du får kännedom om vad du bör ha i åtanke innan, under och efter du anlitat en tolk. Du får veta mer om din skyldighet av att använda dig av tolk och vilka rättigheter personer som är i behov av tolk har.

Utbildningen är helt gratis och går att ta del av utan att skapa ett användarkonto.

Ta del av en grundläggande utbilding om tolkanvändning på Västmanlands tolkservice webbplats. Du hittar den öppna kursen längst ner på sidan.

Besöksadress

Töråsvägen 16, Anderstorp
För mer info, kontakta oss på telefon 0371-813 40 eller skicka e-post till Tolkservice

Postadress

Gislaveds kommun
Tolkservice
332 80 Gislaved

Öppettider

Måndag-onsdag kl.08.00-16.00
torsdag-fredag kl. 08.00-15.00
Lunch mellan kl. 12.00-13.00

Vi hänvisar akuta uppdrag (utanför våra öppettider) till jourlistan, som finns att få på Tolkservice, övriga uppdrag hänvisas till taqsweb.se

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan