Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Ändra dörrar eller fönster på ett hus

Om du bor inom detaljplanerat område behöver du bygglov om du sätter in ett nytt fönster eller en ny dörr.

Steg 1 – Ta reda på om du behöver bygglov

Du behöver inte bygglov om:

 • din fastighet ligger utanför detaljplanerat område.
 • du ska byta ut fönstret eller dörren till en likadan.

Du behöver ansöka om bygglov om:

 • ditt hus ligger innanför detaljplanerat område och du ska öppna upp för en ny dörr eller ett nytt fönster.
 • ditt hus är kulturhistoriskt värdefullt och du ska byta ut dina befintliga fönster eller dörrar.
 • Om din byggnad är Kulturhistoriskt värdefull.

I detaljplanen framgår vad som gäller för din fastighet. Kontakta kommunen om du är osäker.

Läs mer om att ändra dörrar eller fönster på boverket. Bygglov för ändring av byggnaders yttre utseende (Boverket)

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiden räknas från den dag du har lämnat in godkända underlag till den dag du fått ett beslut.

Steg 2 – Ta fram underlag för din ansökan

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.

måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.

skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

En planritning visar själva byggnaden uppifrån så att det går att se hur byggnaden ska vara utformad och användas.

 • Planritningarna ska redovisa utvändiga mått och vara i skala 1:100.
 • Hela byggnaden ska vara med på planritningen, och du ska tydligt markera ändringen.
 • Det ska framgå vad de befintliga rummen har för funktion.
 • Alla dörrar och fönster ska vara inritade skalenligt och stämma med fasadritningen.
 • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

Fasadritningarna är till för att visa byggnadens sidor sett rakt framifrån, från respektive sida.

 • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla berörda väderstreck, väderstrecken ska stå med vid sin respektive fasad.
 • Hela byggnaden ska vara med på fasadritningarna, och du ska tydligt markera ändringen.
 • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

Fasad- plan- och sektionsritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga. Tänk på att du måste kontrollera att ritningarna stämmer med verkligheten.

Du kan få ut gamla bygglovsritningar från kommunens arkiv.

En kontrollplan beskriver de kontroller som ska göras och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

I förslaget till kontrollplanen ska det stå:

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning.
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras.
 • vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig.

Förslag på kontrollplan för enklare åtgärder (ej publicerad)

Några sista saker att tänka på

I vissa fall måste du också lämna in en karta där den aktuella byggnaden är markerad.

När du gör en anmälan kommer vi att fråga efter vad för material och färg du har på tak, väggar, dörrar och fönsterkarmar. Se till att ha NCS-, eller RAL-koden för det redo.

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet.

Om ditt hus är kulturhistoriskt värdefullt finns det några saker du måste ha koll på:

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Bygglov för ändring av byggnaders yttre utseende (Boverket)

Förvanskningsförbudet - PBL kunskapsbanken (Boverket)

Steg 3 – Skicka in din ansökan

Nu är du redo att skicka in din ansökan, använd vår e-tjänst.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.