Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Vad lokalsamtal är

Lokalsamtalet är ett tillfälle att samtala med politiker, kommunens tjänstepersoner och dina grannar om hur er bygd kan utvecklas.

Delta i lokalsamtal

Till lokalsamtalet är du som bor eller verkar i det aktuella området välkommen.

Tidsplan lokalsamtal 2023-2026

Lokalsamtalsområden

Karta över lokalsamtalsområden

Så går lokalsamtalen till

1. Lokalsamtal i skolan

Eleverna i årskurs 4 eller 5 pratar med politiker om hur tillgången på fritid och kultur kan bli bättre i området.

2. Lokalsamtal med allmänheten

Ett möte på kvällstid där du som kommuninvånare kan:

  • Prata med och ställa frågor till politiker och tjänstepersoner om kommunens verksamhet.
  • Prata med dina grannar om hur ni tillsammans kan utveckla er bygd.
  • Få information om medborgarbudgeten.

I planeringen av samtalet utgår vi från svaren på en enkät som skickas ut tillsammans med inbjudan. Utifrån svaren ser vi till att rätt tjänstepersoner från kommunen deltar.

3. Medborgarbudget

Kommunen har avsatt 125 000 kronor till varje lokalsamtalsområde. Du som kommuninvånare kan skicka in förslag på hur pengarna ska användas. En omröstning görs sedan om de förslag som ryms inom budgeten och uppfyller kriterierna. Vinnande förslag kommer genomföras året efter.

Kriterier för medborgarbudget:

  • Den totala budgeten är 125 000 kr och kan användas till en eller flera satsningar som genomförs i det aktuella lokalsamtalsområdet.
  • Pengarna ska användas till något som är till nytta och glädje för många. Det ska vara praktiskt genomförbart och vara tillgängligt för allmänheten.
  • Pengarna kan tex. användas till att möjliggöra aktiviteter, köpa in utrustning, göra mindre fysiska förändringar eller medfinansiera större projekt, som Leader-projekt.
  • Satsningen/satsningarna genomförs året efter lokalsamtalet.
  • Satsningar kan genomföras av en förening eller kommunen. Vi ser gärna att du som lämnar in ett förslag planerar att vara delaktig i genomförandet. Medborgarbudgeten kan inte betalas ut till privatpersoner.
Översiktsbild lokalsamtal

Översikt över lokalsamtalets olika delar

Bakgrund

Varför arbetar kommunen med lokalsamtal?

Från kommunens sida är det viktigt att du som kommuninvånare får möjlighet att vara med och tycka till om vår verksamhet oavsett var du bor i kommunen.

Lokalsamtal 2019-2022

Vi hade lokalsamtal i tio av kommunens mindre bygder 2019-2022. Är du intresserad av att ta del av minnesanteckningar från dialogerna? Kontakta kommunen på telefon 0371-81000

Kontur av två ansikten som pratar

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.