Gislaveds kommun logotyp

Direktkontakt

Behöver du hjälp att delta i medborgarbudgeten?

Kontakta Elin: elin.turesson@gislaved.se
telefon: 0371-81146

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Lokalsamtal våren 2023

Kållerstad, Ås, Tallberga, Sunnaryd

Du som bor och/eller verkar i området har möjlighet att delta i lokalsamtalet och medborgarbudgetprocessen. På denna sida har vi samlat aktuell information.

Nu är det klart! Här är vinnande förslag

Under 2024 kommer följande projekt att finansieras av kommunstyrelsen och genomföras i samarbete med Västboås GOIF:

 1. Grillplats vid Rinken i Ås. Budget: 10 000 kr (53 röster)
 2. Utegym vid Ryavallen. Budget: 100 000 (49 röster)
 3. Landhokeymål till Isrinken. Budget: 2000 kr (34 röster)

Det var 71 personer som deltog i omröstningen. Alla fick lägga mellan 3-5 röster.

Resterande budget om 13 000 kr kommer att fördelas mellan de tre vinnande förslagen.

 

 1. Utegym vid Ryavallen. Budget: 100 000
 2. Multiarena för bollsporter i Ås. - förslaget har dragits tillbaka av förslagsinlämnaren.
 3. Pumptrack i Ås. Budget: - förslaget har dragits tillbaka av förslagsinlämnaren
 4. Landhokeymål till Isrinken. Budget: 2000 kr
 5. Grillplats vid Rinken i Ås. Budget: 10 000 kr
 6. Saturunuskarusell till skolgården i Ås. Budget: 84 000 kr
 7. Karusell med bänk till skolgården i Ås. Budget: 60 000 kr
 8. Snurrkopp till skolgården i Ås. Budget: 14 000 kr
 9. Friidrottsanläggning med gummiunderlag i Ås. - förslaget har dragits tillbaka av förslagsinlämnaren.
 10. Hastighetsvisare vid skolan i Ås. Förslaget är inte genomförbart eftersom Trafikverket har rådighet över vägen.
 11. Grillplats med bord och bänkar vid Ås förbundsgård. Budget: 15 000 kr
 12. Nya bänkar till hembygdsparken. Budget 6000 kr
 13. Busskur för skolbussen i Sunnaryd. Budget: 20 000 kr
 14. Hjärtstartare vid färjeläget i Sunnaryd. Budget: 30 000
 15. Bänk vid strandpromenaden i Sunnaryd. Budget: 10 000
Karta över förslagen 

Medborgarbudget - vi ska investera 125 000 i bygden 2024!

Vinnande förslag är utsedda för området Kållerstad, Ås, Tallberga, Sunnaryd.

Datum för medborgarbudget

Kriterier för medborgarbudget

 • Den totala budgeten är 125 000 kr och kan användas till en eller flera satsningar som genomförs i området Kållerstad, Ås, Tallberga, Sunnaryd.
 • Pengarna ska användas till något som är till nytta och glädje för många. Det ska vara praktiskt genomförbart och vara tillgängligt för allmänheten.
 • Pengarna kan tex. användas till att möjliggöra aktiviteter, köpa in utrustning, göra mindre fysiska förändringar eller medfinansiera större projekt, som Leader-projekt.
 • Satsningen/satsningarna genomförs året efter lokalsamtalet har varit.
 • Satsningar kan genomföras av en förening eller kommunen. Vi ser gärna att du som lämnar in ett förslag planerar att vara delaktig i genomförandet. Medborgarbudgeten kan inte betalas ut till privatpersoner.

Tidsplan

 • 27/4 Lokalsamtal i Ängslyckans skola med eleverna i årskurs 4 och 5
 • 16/5 Lokalsamtal i Ås förbundsgård klockan 18.30 - 20.30
 • 14/6 deadline för att lämna in förslag till medborgarbudget
 • 29/8 Återbesök i Ås med möjlighet att rösta
 • augusti/september - omröstning medborgarbudget

Kartan visar området som vi fokuserar på under Lokalsamtalet.

Lokalsamtalsområde Kållerstad, Ås, Tallberga, Sunnaryd

Vad har hänt sedan sist?

Kommunen besökte lokalsamtalsområdet Ås, Tallberga, Sunnaryd på hösten 2020. Här är status på några av de frågor som togs upp då:

 • Planeringen av en lösning för reningsverk i Ås har tidigarelagts med byggstart i slutet av 2023.
 • En gångväg är anlagd ovanpå den vattenledning som grävdes ner längs vattnet i Sunnaryd.
 • Dialog har förts med Trafikverket angående hastigheten på väg 515 genom Ås. Trafikverket svarar att de inte har några planerade åtgärder på sträckan i dagsläget, men respekterar att vägen upplevs som osäker. Sträckan är inte heller prioriterad för hastighetssänkande åtgärder på kort sikt
 • Denna omgång av lokalsamtalet kommer vi även att inkludera en medborgarbudget som du kan vara med och bestämma över.

Kommunens service i ditt område

Kommunen har ett brett ansvarsområde när det gäller samhällsservice. Här presenteras ett urval av verksamheter nära dig. Vill du veta mer om kommunens övriga verksamhet kan du söka dig fram på hemsidan.

Kommunen erbjuder service när:

Turisminformation

Enter Gislaved är ansvariga för turisminformation i kommunen. Aktuell turisminformation finns på Visit Isabergsregionen. Du kan också hitta information via Naturkartan. Enter driver turistbyrån i Sunnaryd som kommer hålla öppet som vanligt i sommar.

Lovaktiviteter för barn

Kommunen arrangerar aktiviteter på alla loven. Under sommaren har vi besökt badplatser, varit ute med en husvagn eller i anslutning till bokbussen.

Bibliotek och bokbuss

Närmaste bibliotek finns i Reftele och erbjuder meröppet. Det innebär att du kan komma in i biblioteket även utanför öppettiderna med hjälp av ditt bilbliotekskort.

Bokbussen besöker Sunnaryd, Ugglebo, Sporda, Vibble, Tallberga (affären), Svanaholm och Karaby (kyrkan). Det går att önska vart bokbussen stannar. Aktuell turlista hittar du här.

Projektstöd eller föreningscheckar från Leader Västra Småland

Kommunen är medfinansiär till Leader Västra Småland där du som lokal förening eller lokalt företag söka projektstöd för att genomföra din idé. Det finns både möjlighet att få en Leader-check mellan 5000-30 000 kr som innebär mindre administration och ett större projektstöd som kräver en mer omfattande ansökan. Du kan ta kontakt med Leaderkontoret i Gnosjö för att få stöd att utveckla din idé och utforma ansökan. Läs mer på Leaders hemsida.

Näringsliv och företag

Enter Gislaved är ett kommunalt bolag med uppdrag att utveckla konkurrenskraft för handel, besöksnäring och näringsliv i Gislaveds kommun. Hos Enter kan du få hjälp att starta företag eller utveckla din verksamhet.

Föreningsbidrag

Föreningar i Gislaveds kommun kan söka bidrag för verksamhet inom följande områden:

Kommunens bostadsbolag, Gislavedshus äger 8 lägenheter i Tallberga. Bolagets styrelse har i november 2022 beslutat att pausa alla större renoveringar och nybyggnationer i hela kommunen på grund av det ekonomiska läget.

I Tallberga har kommunen ledig mark för tre villatomter samt ett mindre område för flerbostadshus inom detaljplan.

När du ska bygga nytt eller bygga om behöver du oftast någon form av bygglov eller en bygganmälan. När du ansöker om bygglov finns det några saker att tänka extra på i ditt område:

 • Längs Bolmens strand gäller utökat strandskydd på 200 meter. Vid övriga sjöar gäller 100 meter. Det finns utpekade LIS-områden, platser där det går att få dispens för att bygga närmare vattnet. Läs mer om strandskydd
 • Kommunen har som policy att inte bevilja bygglov för att bygga på jordbruksmark. Undantag kan ges och beslutas av bygg- och miljönämnden.

Läs mer om bygglov.

 • Reningsverket i Sunnaryd är driftsatt och fastigheterna inom etapp 1 är anslutna, fastigheterna inom etapp 2 kommer att kunna ansluta sig i år 2023.
 • Gällande Ås och Tallberga så håller vi på att utreda en teknisk lösning i form av ett minireningsverk, upphandlingen och byggstart beräknas i år 2023.

Ängslyckans skola i Ås är en grundskola för årskurs F-6 som i dagsläget har 64 elever. Här är även fritidshemmet placerat. I samma byggnad finns även Ängslyckans förskola med tre avdelningar med 37 barn inskrivna. Kommunen är även ansvarig för skolskjuts samt att förvalta skolans lokaler och utemiljö.

Foto på Ängslyckans skola

Musikskolans lärare åker till Ås för att undervisa. Musikskolan erbjuder också kompanjonmusik för barn i årskurs 2. Om skolan beställer kompanjonmusik hjälper kompanjonläraren ofta även till vid skolavslutningar och liknande. Musiklärare åker ut till alla skolorna och visar Instrument och har konsert för eleverna.

Kommunen erbjuder hemtjänst och hemsjukvård till personer som har behov av detta. Det finns även andra former av stöd och hjälp. Läs mer om omsorg och stöd.

Offentlig service som bedrivs av regionen eller staten

Jönköpings länstrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Gislaveds kommun. Vi har en regelbunden dialog med JLT där vi kontinuerligt arbetar för att göra hela kommunen mer tillgänglig med kollektivtrafik.

Du kan använda dig av länstrafikens närtrafik

Närtrafik kan användas för att åka mellan bostaden och närmaste tätort inom kommunen, alternativt kommunhuvudorten och i vissa fall över kommun/länsgräns. Du kan även åka till närmaste hållplats. Det är också möjligt att resa till fritidsanläggningar som ligger i anslutning till tätort (max 3 km utanför tätort). Läs mer här: Närtrafik (jlt.se)

När du vill lämna synpunkter angående kollektivtrafik ska du kontakta länstrafiken: Lämna synpunkter (jlt.se). Önskemål om förändringar i utbudet som skickas in till JLT tas vidare för en behovsbedömning inför kommande tidtabell. Det är större chans att ditt önskemål tas i beaktning ifall du specificerar tider och hållplatser som kan vara aktuella för ytterligare avgångar snarare än att framföra att orter eller enskilda hållplatser ska ha fler avgångar generellt.

De statliga väg och järnvägarna ansvarar Trafikverket och regionen för. Förändringar inom det statliga väg- och järnvägsnätet planeras långsiktigt, där den övergripande inriktningen och de finansiella medlen till drift och nybyggnation beslutas av Sveriges regering och riksdag. Gislaveds kommun har kontinuerlig dialog med både Trafikverket och Region Jönköpings län. Vi för fram de intressen och behov som kommunens invånare och företag har. Vi välkomnar alla inspel till detta.

Vägar och gator i ditt område är i huvudsak statliga och underhålls av Trafikverket eller enskilda och underhålls av markägare eller samfälligheter. När du vill lämna synpunkter angående allmän väg ska du kontakta Trafikverket.

För dig som är väghållare eller har intresse av att bli detta finns bidrag som kan sökas. Läs mer om vägbidrag.

Fågelperspektiv väg

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.