Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Ett gott åldrande

Att ha ett aktivt liv både fysiskt och socialt med hälsosamma matvanor är hälsofrämjande och fler friska år kan läggas till livet.

Med stigande ålder sker förändringar i kroppen, vilket är en del av det normala åldrandet. Risken för sjukdomar och funktionsnedsättningar ökar, men åldrande behöver inte innebära försämrad hälsa och livskvalitet.

Du kan själv påverka din hälsa på många sätt även i hög ålder. Det är några saker som är särskilt viktiga för att främja hälsa och förebygga sjukdom för äldre personer.

Hitta snabbt

Fysisk aktivitet

All form av fysisk aktivitet kan påverka din hälsa positivt. Varje steg och varje rörelse har betydelse.

Goda matvanor

Goda matvanor bidrar till hålla både kropp och knopp i god form.

Social gemenskap

Att leva ett aktivt och socialt liv som äldre är viktigt för din hälsa. Det är betydelsefullt med socialt stöd och relationer med familj och vänner.

Meningsfullhet i vardagen

Att känna meningsfullhet är att det finns områden i livet som är särskilt viktiga för dig.

Förebyggande hembesök

Vi vill ge dig förutsättningar för ett tryggt och självständigt liv och förebygga ohälsa och fallolyckor.

Träffpunkter och mötesplatser för seniorer

Vill du träffa andra seniorer och ha trevligt tillsammans?

Informationsfilmer

Filmerna förklarar hur du ska göra för att söka hjälp, vilket stöd du kan få och hur vi arbetar för att hjälpa dig på bästa sätt.

Seniorboende 70+

Seniorboende 70+ är till för dig som har fyllt 70 år. Det kan vara ett alternativ för dig som exempelvis inte vill eller orkar bo kvar i ditt vanliga boende.

Fixartjänst

Fixartjänst kan hjälpa dig som är över 67 år med exempelvis byta gardiner, sätta upp tavlor.

Välfärdsteknik och digitala stöd

Vi arbetar med digitala stöd för att öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet. Vi kallar det för välfärdsteknik.

IT hjälp på biblioteket

Välkommen med frågor som rör din dator, mobil eller surfplatta.

Kultur - upplev, upptäck och engagera dig

Möjligheterna är närmast oändliga, det finns helt enkelt något för oss alla.

Nyheter

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.