Foto: symbolbilder.se

missbruk

Till socialförvaltningen kan man vända sig och få hjälp om man har problem med alkohol, tabletter, spel eller narkotika eller är orolig över någon annans alkohol-, spel- eller drogvanor. Enheten för vuxna ansvarar för personer över 20 år som söker råd, stöd och behandling för sina missbruks/beroendeproblem och även för personer med olika sociala problem. Handläggarna på vuxenenheten utreder behovet av stödinsatser för personer över 20 år med missbruks/beroendeproblematik. Enheten är även mottagningsinstans för andra typer av ärenden, där det ännu inte har etablerats någon stödkontakt eller det är oklart vart den hjälpsökande ska vända sig. Hjälpen kan utformas på olika sätt beroende på den enskildes situation. Vanligaste är olika former av råd och stödinsatser. Det finns även möjlighet att förmedla vård och hjälp genom kontaktpersoner, individuella öppenvårdsprogram och behandlingshem.

Snäckans öppenvårdsmottagning

Socialtjänsten driver Snäckans öppenvårdsmottagning i Gislaved för människor med begynnande alkoholproblem, narkotikaproblem, spelproblem eller tablettberoende. Öppenvården är specialiserad på missbruk och ger stöd och rådgivning till kommuninvånare över 18 år som har ett riskbruk, missbruk samt till anhöriga. Anhörigstöd kan ges både enskilt och i grupp. Besöken är kostnadsfria och besökare är garanterade fullständig anonymitet och sekretess. På öppenvårdsmottagningen finns kurator och beteendevetare/behandlare.

Ung Individ

Råd, stöd och behandling för ungdomar 13-25 år som kommer i kontakt med alkohol och/eller droger. Se mer information under ingången "Ung individ".

Trapphusboende och öppenvård

Socialförvaltningen har ett trapphusboende med behandlingsinsatser med 14 lägenheter, samt öppenvård för människor med missbruksproblem. Insatserna fås efter utredning och beslut om insats av enheten för vuxenstöds utredare.

Kontaktinformation Snäckans öppenvårdsmottagning (direktkontakt)

Besöksadress:

Henjavägen 8, Gislaved

Telefon:

0371-810 41

Öppettider:

Mån-ons, fre 08.00-16.30
Tors 09.30-18.00

Kontaktinformation Ung individ - öppenvårdsmottagning för ungdomar (direktkontakt)

Besöksadress:

Norra Storgatan 8, Gislaved (samma byggnad som gamla gymnastiksalen, Johan Orreskolan)

Telefon:

0371-815 29

Drop-in tider:

Tors 15.00-18.00

Övriga tider:
Ring för tidsbokning

Facebook:

Ung Individlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Instagram:

ungindivid

Sidan uppdaterades senast: 2020-01-21